Naujienos

ES žemės ūkio produktams populiarinti ES ir už jos ribų šiemet skiriama per 176 mln. eurų

Šiais metais žemės ūkio produkciją auginančius ar gaminančius ūkio subjektus vienijančios organizacijos  gali pretenduoti  į 176,4 mln. eurų siekiantį finansavimo krepšelį informavimo ir skatinimo programoms įgyvendinti. Programos skirtos ES gaminamai produkcijai populiarinti ES vidaus rinkoje ir trečiose šalyse. Paraiškas finansavimui gauti paprastosioms (SIMPLE) ir daugiašalėms (MULTI) informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo programoms galima teikti iki šių metų gegužės 14 d.

Pateiktas paraiškas vertina Europos Komisijos (EK) atrinkti nepriklausomi ekspertai. Informacija apie finansavimui atrinktas programas įprastai skelbiama spalio–lapkričio mėnesiais.

Finansavimas skiriamas informavimo ir pardavimo skatinimo programoms, kurios stiprina ES žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą sąjungos vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse. Pareiškėjai turėtų siekti didinti vartotojų informuotumą apie ES žemės ūkio sektoriaus kokybės sistemas (pvz. ES ekologinė gamyba ir kt.) ir produkciją (pvz. vaisiai, daržovės, pieno produktai, mėsos produktai, grūdų produktai ir kt.), jų kokybę, įvairovę, gamybos būdų privalumus ir pan., ypatingą dėmesį skiriant toms trečiųjų šalių rinkoms, kurių augimo potencialas yra didžiausias.

Lietuvos paukštininkystės asociacija skelbia konkursą programos priemonėms įgyvendinti

Lietuvos paukštininkystės asociacija (juridinio asmens kodas: 120748664, buveinės adresas: Verkių g. 5, LT-08218 Vilnius, Lietuva) skelbia konkursą siekiant atrinkti įgyvendinančius subjektus programos „Informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo paprastoji programa Žiūrėkite, ką valgote" priemonių (televizijos ir radijo kampanijų sukūrimas bei įgyvendinimas; interneto naujienų portaluose ir socialinės žiniasklaidos kampanijos sukūrimas bei įgyvendinimas; kampanijos darželiuose, pradinėse mokyklose ir mokyklose bei interaktyvių viešųjų renginių kampanijos sukūrimas bei įgyvendinimas) įgyvendinimui Lietuvoje ir Latvijoje. 

Pasiūlymai turi būti pateikti raštu registruotu laišku ar įteikiant asmeniškai iki vokų atplėšimo, kuris įvyks 2024 m. balandžio 19 d. 10:00 val. (Lietuvos laiku) adresu Verkių g. 5, LT-08218 Vilnius, Lietuva. 

Dėl konkurso dokumentų ir kitos informacijos prašome kreiptis į Lietuvos paukštininkystės asociaciją: info@paukstis.eu, tel. +370 659 26247, adresas Verkių g. 5, LT-08218 Vilnius, Lietuva.

Kaimo plėtros perspektyvos - interneto svetainių atspindyje

Žemės ūkio agentūra atliko vietos veiklos grupių (VVG) interneto svetainių stebėsenos vertinimą. Jos rezultatai pristatyti parodos „Ką pasėsi... 2024“ metu vykusiame seminare „Lyderystės svarba vystant profesinį kapitalą vietos veiklos grupėse“. Stebėsenos tikslas - VVG interneto svetainių atitikimas privalomiems reikalavimams, nurodytiems „Vietos plėtros strategijų (VPS), įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėse“. 

Pirmieji stebėsenos, atliktos 2023 m. birželį, rezultatai parodė, kad tik 65 proc. VVG interneto svetainių atitinka visus privalomus (34.1 - 34.21) punktus. Po pusmečio vykdyto antrojo stebėsenos etapo rezultatai nuteikė optimistiškai: VVG interneto svetainių būklė pagerėjo daugiau kaip 20 proc. Tai rodo, kad absoliuti dauguma VVG supranta interneto svetainių kokybės svarbą kuriant ir plėtojant kaimo vietovių teritorinį kapitalą. Siekiant didinti Leader programos rezultatų sklaidą bei jos pridėtinę vertę, Žemės ūkio agentūra VVG rekomendavo, kad savo interneto svetainėse informaciją apie įgyvendintus vietos projektus pateikti su aprašu, kuriame būtų nurodyti projekto tikslai, pasiekti rezultatai ir nauda, o taip pat pridėtos nuotraukos ir kita vaizdo medžiaga.

Šiemet šviečiamosios gyvulininkystės programa domėsis dar tūkstantis vaikų

Šią savaitę žemės ūkio ministras patvirtino 2024 m. šviečiamosios gyvulininkystės programos (Programa) dalyvių sąrašą. 

Šiais metais Programoje dalyvaus 40 švietimo įstaigų: 15 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų, įgyvendinančių Programos I modulį, 15 pradinio ugdymo įstaigų, įgyvendinančių Programos II modulį (1-4 klasė) ir 10 pagrindinio ugdymo įstaigų, įgyvendinančių Programos III modulį (5-8 klasė). 

Programos dalyviams pagal kiekvieną modulį yra parengta edukacinė medžiaga lietuviško gyvulininkystės sektoriaus pristatymui: 

- informaciniai videofilmai apie ūkinius gyvūnus, edukacinis-informacinis filmas „Ūkio ir gamtos darna“, supažindinantis mokinius su darnios gyvulininkystės principais, 

- interaktyvus žaidimas I modulio Programos dalyviams, 

- virtuali ekskursija po ūkinių gyvūnų ūkį II modulio Programos dalyviams, 

- virtuali ekskursija po mokslo ir studijų įstaigą III modulio Programos dalyviams.

- Mažieji Programos dalyviai bus aprūpinti užduočių ir spalvinimo knygelėmis, moksleiviai – užduočių knygelėmis, o auklėtojos ir pedagogės – metodine medžiaga (el. versija). Programos dalyviai, naudodami mokomąją medžiagą ir metodines bei vaizdines priemones, turės savarankiškai organizuoti šviečiamąją veiklą savo įstaigoje – surengti mažiausiai vieną šviečiamąjį gyvulininkystės renginį (teminę valandėlę, žaidimą, viktoriną, seminarą, lauko dieną, pažintinę išvyką ar kt.). 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VDU

Šiandien Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir Vytauto Didžiojo universitetas   parodos „Ką pasėsi.. 2024“ metu pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta, siekiant įveiklinti sukauptą patirtį ir bendradarbiauti mokslo, švietimo ir kultūros srityse. Pagal susitarimą, bus bendradarbiaujama rengiant ir tobulinant studijų bei mokymo programas, organizuojant paskaitas ar studentų praktikas, taip pat esant poreikiui dalyvaujant bendruose projektuose ar renginiuose.

Bendradarbiavimas leis tikslinėms grupėms teikti kokybišką mokslinę, ekspertinę pagalbą žaliosios pertvarkos, vietos maisto sistemų, bioekonomikos, augalų apsaugos, ūkininkavimo pagrindų, sumanių kaimų vystymo ir kitose srityse.

Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pertvarkyta į biudžetinę įstaigą ir oficialiai veikia nuo š.m. sausio 2 d. Įstaiga tęsia pradėtus VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros darbus žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros, žuvininkystės srityse. Taip pat perėmė melioracijos srities funkcijas iš Žemės ūkio duomenų centro bei ūkinių gyvūnų veislininkystės funkcijas iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos.

Funkcijos, susijusios su eksporto skatinimu ir vykdomais intervenciniais pirkimais perduotos VšĮ „EkoAgros“.

Priminimas, kokie reikalavimai taikomi prekybai tautinio paveldo produktais mugėse

Artėjant Kaziuko mugei Kaune, kuri šurmuliuos jau kitą savaitgalį, bei ruošiantis prekybos sezonui tautinio paveldo produktų kūrėjams bei šių produktų pirkėjams pravartu žinoti, kaip mugėse tokie produktai yra ženklinami. Tradicinių amatų meistrai sertifikavę tautinio paveldo produktus ar paslaugas teisės aktų tvarka yra įpareigojami laikytis tradicinės gamybos ir tradicinių paslaugų teikimo reikalavimų.

Praėjusį savaitgalį Vilniuje vykusioje kasmetinėje Kaziuko mugėje buvo vertinama tautinio paveldo produktų atitiktis tradicijai bei kaip amatininkai laikosi tautinio paveldo sertifikuotiems gaminiams taikomų reikalavimų. Dauguma tikrintų amatininkų laikėsi visų tautinio paveldo produktams taikomų reikalavimų: gamintojai prekybos vietose prekiavo tradiciniais tautinio paveldo produktais, darbai atlikti laikantis etninės kultūros tradicijų, gaminiai buvo paženklinti produktų kategoriją atitinkančiais ženklais. Gera praktika – prekybos vietoje pirkėjams matomoje vietoje padėti tautinio paveldo sertifikatų kopijas. 

Prekybos platformos www.kaimasinamus.lt pasiūlą augina nauji pardavėjai

Elektroninės prekybos platforma www.kaimasinamus.lt vasario mėnesį užbaigė papildžiusi savo produktų asortimentą produktais dar iš aštuonių pardavėjų. Šioje elektroninėje platformoje klientai gali įsigyti visų reikalingų maisto produktų, daržovių, kepinių, ir amatininkų gaminių, dovanų rinkinių net iš 115 pardavėjų. 

Rankų darbo nėriniai ir žaislai

Prie pardavėjų prisijungė kūrėja, nerianti unikalius pliušinius žaislus. „Nerti pliuškiai“ gyvuoja nuo 2021 m. balandžio mėn. Karantino laikotarpiu atrasta veikla tapo įkūrėjos gyvenimo dalimi, o pomėgis – darbu, kuriuo mėgaujasi kiekvieną dieną kaimasinamus.lt/ukininkai-gamintojai/120-nerti-pliuskiai.

„ID Nėriniai“ – pagaminti su meile išskirtiniai, kokybiški rankų darbo nėriniai namų jaukumui – kaimasinamus.lt/ukininkai-gamintojai/177-id-neriniai.

Kūrybinės dirbtuvės „Sumanieji kaimai: paprastai, sparčiai, profesionaliai“

Šį pavasarį startuoja nauja Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023 – 2027 m. strateginio plano priemonė „Sumanieji kaimai“. Paramos paraiškų teikimas NMA prasidės balandžio 5 d. ir tęsis iki gegužės 31 d. Paraiškas kartu su parengta sumanaus kaimo strategija teiks vietos veiklos grupės.

Atliepdama vietos veiklos grupių poreikiui plačiau susipažinti su strateginio plano priemone „Sumanieji kaimai“ ir sumanių kaimų strategijos ir projektų rengimo procesu, Žemės ūkio agentūra vasario 28 d. ir kovo 5 d. organizavo kūrybines dirbtuves „Sumanieji kaimai: paprastai, sparčiai, profesionaliai“.

Priemonės „Sumanieji kaimai“ įgyvendinimo taisykles kūrybinių dirbtuvių dalyviams pristatė ŽŪM atstovai Ilona Javičienė ir Agnė Rėkutė-Bagdonė.

Privalomus mokymus baigė 96 jaunieji ūkininkai

Šiemet per pirmus metų mėnesius privalomus mokymus baigė ir Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimus išviso gavo 96 jaunieji ūkininkai: sausio mėn. - 32 jaunieji ūkininkai, vasario mėn. - 64 jaunieji ūkininkai. Paskutinį praėjusių metų mėnesį tokių ūkininkų skaičius pasiekė rekordą –  išduoti net 108 pažymėjimai. 

Jaunieji ūkininkai, gavę paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ ir neturintys profesinio arba aukštojo žemės ūkio srities išsilavinimo,  yra įpareigoti per 36 mėnesius (nuo sprendimo skirti paramą dienos) išklausyti 160 akademinių valandų nustatytus mokymo modulius. Iš jų privalomi mokymo kursai sudaro 62 akademines valandas, o 98 akad. val. – pasirenkamieji. Apie organizuojamus mokymo kursus informaciją galite rasti Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinėje sistemoje.

Kviečiame susipažinti su Info dienos renginio medžiaga

Kaip ir kasmet, 2024 m. sausio 31 d. – vasario 1 d. Europos Komisija kartu su Mokslinių tyrimų vykdomąja įstaiga (REA) surengė potencialiems pareiškėjams skirtas Info dienas.

Renginyje buvo galima daugiau sužinoti apie 2024 m. darbo programos prioritetus, išgirsti Europos Komisijos ir REA ekspertų patarimus, kaip parengti sėkmingą informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo programos pasiūlymą, kaip integruoti ir derinti programos veiklas, į ką atkreipti dėmesį ruošiant programos biudžetą (išlaidų apskaičiavimas, jų paskirstymas, reikalavimus atitinkančios išlaidos ir kt.) bei pamatyti sėkmingai vykdomų programų pristatymus.

Agentūra pradeda vykdyti naujas funkcijas

Šią savaitę darbą įstaigoje pradeda 9 kolegos, kurie konsultuoja ūkinių gyvūnų veislininkystės klausimais. Šias funkcijas Žemės ūkio Agentūra nuo šio vasario vidurio perėmė iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos. Specialistai dirba visoje Lietuvoje: Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Tauragėje, Telšiuose ir kituose miestuose.

Ūkinių gyvūnų veislininkystės klausimais prašome kreiptis į Žemės ūkio agentūros Veislininkystės skyrių. Skyriaus vedėjas Paulius Juknevičius su komanda pasiruošę suteikti konsultacijas visais šios srities klausimais. Specialistų kontaktus rasite www.zua.lt prie Darbuotojų kontaktų.

Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pertvarkyta į biudžetinę įstaigą ir oficialiai veikia nuo š.m. sausio 2 d. Įstaiga tęsia pradėtus VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros darbus žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros, žuvininkystės srityse. Taip pat perėmė ir melioracijos srities funkcijas iš Žemės ūkio duomenų centro.

Funkcijos, susijusios su eksporto skatinimu ir vykdomais intervenciniais pirkimais perduotos VšĮ „EkoAgros“. 

Įdomioji pamoka grįžta!

Šiemet jau trečius metus Žemės ūkio agentūra (anksčiau buvusi VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra) organizuoja nuotolinę Įdomiąją pamoką pavadinimu „Auginame čia, Lietuvoje!“. Numatomi laikai prisijungti: kovo 27 - 29 d. ir balandžio 10 - 12 dienomis. Dalyvavimas nemokamas.

Prie šių metų pamokos galės prisijungti ne tik 3-4 klasių, bet ir 1-2 klasių mokiniai.

Įdomiojoje pamokoje bus kalbama apie Lietuvoje auginamus produktus: jų naudą sveikatai, poveikį gamtai, tvarumą, sveiką mitybą, fizinį aktyvumą. Speciaistai paaiškis, kuo skiriasi produktai užauginti pagal ekologinės žemės ūkio ir maisto gamybos (EKO) ir nacionalinės maisto kokybės (NKP) sistemas.
 

Ankstesnis 1 2 3 ... 57 Sekantis
  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

ŽEMĖS ŪKIO AGENTŪRA prie Žemės ūkio ministerijos
Direktorius Jonas Balkevičius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@zua.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
 
 
X