Darbuotojų kontaktai

Kristina Burbaitė

Administratorė
El. paštas info@zua.lt
Tel. nr. +370 616 46910

Vaiva Petrauskienė

Socialinės komunikacijos specialistė
El. paštas v.petrauskiene@zua.lt
Tel. nr. +370 616 88643

Rita Komolova

Viešųjų pirkimų specialistė 
El. paštas r.komolova@zua.lt
Tel. nr. +370 614 19856

Asta Girkantė

Projektų vadovė
El. paštas a.girkante@zua.lt
Tel. nr. +370 656 87418

Mindaugas Žiukas

Specialistas
El. paštas m.ziukas@zua.lt
Tel. nr. +370 611 75141

Marcin Volkanovski

Bendrųjų reikalų specialistas
El. paštas m.volkanovski@zua.lt
Tel. nr. +370 608 17570

Jonas Važgys

Informacinių technologijų specialistas
El. paštas j.vazgys@zua.lt
Tel. nr. +370 614 59316

Viktorija Prankė

Teisės ir personalo skyriaus specialistė
El. paštas v.pranke@zua.lt
Tel. nr. +370 639 62086

Laurynas Ladieta

Teisės ir personalo skyriaus specialistas
El. paštas l.ladieta@zua.lt
Tel. nr. +370 658 61447

Violeta Abromavičienė

Teisės ir personalo skyriaus specialistė
El. paštas v.abromaviciene@zua.lt
Tel. nr. +370 660 98589

Ada Regelskė

Teisės ir personalo skyriaus specialistė
(DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNĖ) 
El. paštas a.regelske@zua.lt
El. paštas dap@zua.lt
Tel. nr. +370 660 36539

Renata Stanevičienė

Teisės ir personalo skyriaus specialistė
El. paštas r.staneviciene@zua.lt
Tel. nr. +370 642 05894

Virginija Bytautaitė

Vyr. finansininkė
El. paštas v.bytautaite@zua.lt
Tel. nr. +370 613 17629

Vilija Radžiūnienė

Buhalterė
El. paštas v.radziuniene@zua.lt
Tel. nr. +370 614 62084

Lina Glazauskienė

Buhalterė
El. paštas l.glazauskiene@zua.lt
Tel. nr. +370 611 72141

Nora Subačienė

Buhalterė
El. paštas n.subaciene@zua.lt
Tel. nr. +370 682 30598

Eglė Valienė

Eksporto ir importo administravimo skyriaus vedėja
El. paštas e.valiene@zua.lt
Tel. nr. +370 658 81995

Monika Šilinskienė

Eksporto ir importo administravimo skyriaus specialistė
El. paštas m.silinskiene@zua.lt
Tel. nr. +370 659 61938

Samanta Kazlauskaitė

Eksporto ir importo administravimo skyriaus specialistė
El. paštas s.kazlauskaite@zua.lt
Tel. nr. +370 659 57312

Laura Gricė

Pieno rinkos priežiūros skyriaus vedėja
El. paštas l.grice@zua.lt
Tel. nr. +370 620 91426

Tomas Endzelis

Pieno rinkos priežiūros skyriaus specialistas
El. paštas t.endzelis@zua.lt
Tel. nr. +370 661 91694

Sandra Liutkienė 

Paramos kontrolės skyriaus vedėja
El. paštas s.liutkiene@zua.lt
Tel. nr. +370 682 26440

Vida Kardelytė

Rinkos priemonių administravimo skyriaus vedėja
El. paštas v.kardelyte@zua.lt
Tel. nr. +370 645 51845

Laima Jucaitienė

Rinkos priemonių administravimo skyriaus specialistė
El. paštas l.jucaitiene@zua.lt
Tel. nr. +370 694 93170

Vaiva Bastienė

Rinkos priemonių administravimo skyriaus specialistė
El. paštas v.bastiene@zua.lt
Tel. nr. +370 638 46767

Nijolė Samuolienė

Rinkos priemonių administravimo skyriaus specialistė
El. paštas n.samuoliene@zua.lt
Tel. nr. +370 613 42038

Violeta Grincevičienė

Rinkos priemonių administravimo skyriaus specialistė
El. paštas v.grinceviciene@zua.lt
Tel. nr. +370 611 67874

Aistė Kanevičienė

Rinkos priemonių administravimo skyriaus specialistė
El. paštas a.kaneviciene@zua.lt
Tel. nr. +370 620 27005

Programų administravimo skyrius

Administruoja ES finansuojamų žemės ūkio produktų informavimo ir pardavimo skatinimo programas

Mantvydas Musteikis

Programų administravimo skyriaus vedėjas
El. paštas m.musteikis@zua.lt
Tel. nr. +370 686 09972

Jelena Surina

Programų administravimo skyriaus specialistė
El. paštas j.surina@zua.lt
Tel. nr. +370 643 31081

 

Aurimas Stabinis

Programų administravimo skyriaus specialistas
El. paštas a.stabinis@zua.lt
Tel. nr. +370 612 31154

Mokymų organizavimo skyrius

Organizuoja ir vykdo žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių kompetencijų tobulinimą: jaunųjų ūkininkųpradedančiųjų ūkininkauti, ekologiškai ūkininkaujančiųjųaugalų apsaugos; sudaro mokymų grafikus, rengia, vertina, derina ir registruoja mokymo programas, atlieka mokymų kokybės vertinimą, platina saugiuosius blankus, administruoja nepriklausomų žemės ūkio konsultantų sąrašą bei įgyvendina Pažintinės žuvininkystės  ir Šviečiamosios gyvulininkystės programas

Alvydas Grigaliūnas

Mokymų organizavimo skyriaus vedėjas
El. paštas a.grigaliunas@zua.lt
Tel. nr. +370 613 47544

Jūratė Spruntulienė

Mokymų organizavimo skyriaus specialistė
El. paštas j.spruntuliene@zua.lt
Tel. nr. +370 611 08188

Edita Kavaliauskienė

Mokymų organizavimo skyriaus specialistė
El. paštas e.kavaliauskiene@zua.lt
Tel. nr. +370 682 28716

Ignė Ožekauskaitė

Mokymų organizavimo skyriaus specialistė
El. paštas i.ozekauskaite@zua.lt
Tel. nr. +370 640 69001

Inga Zizienė

Mokymų organizavimo skyriaus specialistė
El. paštas i.ziziene@zua.lt
Tel. nr. +370 616 35156

Neringa Janušauskienė

Mokymų organizavimo skyriaus specialistė
El. paštas n.janusauskiene@zua.lt
Tel. nr. +370 618 41969

Verslumo skatinimo ir tautinio paveldo skyrius

Skatina ūkininkų, amatininkų, smulkių verslininkų verslumą kaime, plėtoja nekomercinį projektą "Kaimas į namus", administruoja el.parduotuvę www.kaimasinamus.lt, populiarina tautinio paveldo produktus bei organizuoja jų sertifikavimo procesą ir patikras vietoje

Paulius Uleckas

Verslumo skatinimo ir tautinio paveldo skyriaus vedėjas
El. paštas p.uleckas@zua.lt
Tel. nr. +370 611 79660

Karolina Datkūnienė

Verslumo skatinimo ir tautinio paveldo skyriaus specialistė
El. paštas k.datkuniene@zua.lt
Tel. nr. +370 613 11841

Inga Kupčiūtė

Verslumo skatinimo ir tautinio paveldo skyriaus specialistė
El. paštas i.kupciute@zua.lt
Tel. nr. +370 640 70156

Valdas Labanauskas

Verslumo skatinimo ir tautinio paveldo skyriaus specialistas
El. paštas v.labanauskas@zua.lt
Tel. nr. +370 663 50045

Kristina Mockutė

Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyriaus vedėja
El. paštas k.mockute@zua.lt
Tel. nr. +370 698 39542

Virginija Kvedarienė

Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyriaus specialistė
El. paštas v.kvedariene@zua.lt
Tel. nr. +370 685 54097

 

Alvydas Aleksandravičius

Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyriaus specialistas
El. paštas a.aleksandravicius@zua.lt
Tel. nr. +370 686 25463

Justinas Keršys 

Rinkos priežiūros tyrimų skyriaus vedėjas
El. paštas j.kersys@zua.lt
Tel. nr. +370 690 65536

Audrius Marcinkus

Rinkos priežiūros tyrimų skyriaus specialistas
El. paštas a.marcinkus@zua.lt
Tel. nr. +370 691 88187

Gabrielė Vitkė

Rinkos priežiūros tyrimų skyriaus specialistė
El. paštas g.vitke@zua.lt
Tel. nr. +370 631 03555

Ignas Zlatkus 

Rinkos priežiūros tyrimų skyriaus specialistas
El. paštas i.zlatkus@zua.lt
Tel. nr. +370 611 73834

Giedrė Markevičienė

Rinkos priežiūros tyrimų skyriaus specialistė
El. paštas g.markeviciene@zua.lt
Tel. nr. +370 661 91701

Lina Danauskienė

Rinkos priežiūros tyrimų skyriaus specialistė
El. paštas l.danauskiene@zua.lt
Tel. nr. +370 640 47611

Žyvilė Kravecienė

Rinkos priežiūros tyrimų skyriaus specialistė
El. paštas z.kraveciene@zua.lt
Tel. nr. +370 661 91705

Audrius Karvelis 

Rinkos priežiūros tyrimų skyriaus specialistas
El. paštas a.karvelis@zua.lt
Tel. nr. +370 667 81133

Marytė Kmitienė

Melioracijos skyriaus vedėja 
El. paštas m.kmitiene@zua.lt
Tel. nr. +370 690 16581

Angėlina Keliauskienė

Inžinierė-inspektorė
El. paštas a.keliauskiene@zua.lt
Tel. nr. +370 658 35004

Arūnas Adomaitis

Inžinierius-inspektorius
El. paštas a.adomaitis@zua.lt
Tel. nr. +370 610 99718

Vita Vyšniauskienė

Inžinierė-inspektorė
El. paštas v.vysniauskiene@zua.lt
Tel. nr. +370 601 87090

Saulius  Darginavičius

Inžinierius-inspektorius
El. paštas s.darginavicius@zua.lt
Tel. nr. +370 655 05101

Emlina Wiggins

Atliekanti Veislininkystės skyriaus vedėjos funkcijas
El. paštas e.wiggins@zua.lt
Tel. nr. +370 616 06321

Paulius Juknevičius

Vyriausiasis specialistas
El. paštas p.juknevicius@zua.lt
Tel. nr. +370 616 06345

Irena Volkova

Vyriausioji specialistė
El. paštas i.volkova@zua.lt
Tel. nr. +370 616 06337

Aldona Šetkauskienė

Vyriausioji specialistė
El. paštas a.setkauskiene@zua.lt
Tel. nr. +370 616 06319

Ina Šarkanienė

Vyriausioji specialistė
El. paštas i.sarkaniene@zua.lt
Tel. nr. +370 616 06318

Antanas Šimanauskas

Vyriausiasis specialistas
El. paštas a.simanauskas@zua.lt
Tel. nr. +370 616 06336

Vida Šimulynienė 

Vyriausioji specialistė
El. paštas v.simulyniene@zua.lt
Tel. nr. +370 616 06322

Inga Šimkuvienė

Vyriausioji specialistė
El. paštas i.simkuviene@zua.lt
Tel. nr. +370 616 06310

Rita Ramanauskienė

Vyriausioji specialistė
El. paštas r.ramanauskiene@zua.lt
Tel. nr. +370 616 06308

Arūnas Jarašius

Vyriausiasis specialistas
El. paštas a.jarasius@zua.lt
Tel. nr. +370 660 94886

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

ŽEMĖS ŪKIO AGENTŪRA prie Žemės ūkio ministerijos
Direktorius Jonas Balkevičius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@zua.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
 
 
X