Veislininkystės programos

Veislininkystės programos

Siekiant pagerinti laikomų mėsinių galvijų, avių ir ožkų bandų genetinę kokybę aukštos veislinės vertės gyvūnais, taip pat gerinti gaminamos žemės ūkio produkcijos kokybę, nuo 2015 m. yra skiriama valstybės pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams (mėsinių veislių galvijams, avims ir ožkoms) įsigyti, kompensuojant dalį grynaveislio ūkinio gyvūno įsigijimo kainos.

Paraiškų teikimo taisyklės, reikalavimai pareiškėjams ir įsigyjamiems gyvuliams bei pagalbos gavėjų įsipareigojimai pateikti Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklėse.

Grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų (toliau kartu – veisimo organizacijos) pripažinimo ir grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo programų (toliau kartu – veisimo programa) patvirtinimo procedūras, taip pat veisimo organizacijų pripažinimo panaikinimo, veisimo programų sustabdymo,  sustabdymo panaikinimo ir patvirtinimo panaikinimo procedūras nustato Veisimo programų tvirtinimo ir veisimo organizacijų pripažinimo taisyklės.

Pripažintos veisimo organizacijos ir patvirtintos veisimo programos

Veisimo programų principai

2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1012 dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, taikomų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimui, prekybai jais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų įvežimui į Sąjungą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 652/2014, Tarybos direktyvos 89/608/EEB ir 90/425/EEB bei panaikinami tam tikri gyvūnų veisimo srities aktai („Gyvūnų veisimo reglamentas“), I priedo 3 dalies 3 punkto a papunkčio i papunktis įpareigoja pripažintas veisimo organizacijas viešai skelbti arklinių šeimos grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo programos principus.

Arklinių šeimos grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo programos principai

  Prenumeruoti naujienas

Biudžetinė įstaiga Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Gedimino pr. 19, 01103 Vilnius
Tel. +370 616 46910
El. paštas info@zua.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

 

X