Naujienos

 

Pažintis su akvakultūra mokyklose

Pažintinė žuvininkystės programa „Išauginta Europos Sąjungoje” šiais metais jau startavo. Praėjusią savaitę įvyko pirmieji Programos užsiėmimai. Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos 2a ir 6a klasės mokiniams pažintinę pamoką vedė akvakultūros žinovas Justas Dainys.

Vaikai žaisdami ir atlikdami įvairias užduotis sužinojo, kas yra akvakultūra, kokie gali būti akvakultūros tipai. Lektorius juos supažindino su pagrindinėmis Lietuvoje auginamų žuvų rūšimis, jų ypatybėmis, žuvų gyvenimo ciklu. Vaikams parodyti žuvų kiaušinėliai, midijų ir austrių geldelės. Pamokėlės metu kalbėta apie sveiką mitybą, mitybos piramidę ir žuvies vietą joje. 

„Sužinojome daug įdomios informacijos, gavome specialaus leidimo užduočių knygeles. Dabar dirbame toliau: atliekame užduotis, analizuojame gautą informaciją,“ - sako Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos mokytoja Jolanta Ryliškienė. 

Savivaldybių atstovai kviečiami aptarti melioracijos valstybės priežiūros vykdymą

Žemės ūkio ministerija kartu su Žemės ūkio agentūra kviečia savivaldybių žemės ūkio skyrių vedėjus, specialistus ir ŽŪM atstovus pasikalbėti apie melioracijos valstybinės priežiūros vykdymą ir  atsakomybes. Susitikime numatoma pristatyti ir diskutuoti melioracijos darbų, melioracijos statinių naudojimo patikrinimų bei kitais valstybinės priežiūros klausimais.

Renginyje bus apžvelgta valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programose pastebėti neatitikimai, valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos, hidrotechninių statinių statybos bei polderių techninė priežiūra ir naudojimas.

Šiemet Agentūra planuoja surengti penkis tokius susitikimus regionuose, kuriuos atstovauja savivaldybėms priskirti inžinieriai-inspektoriai. Siekdama konstruktyvaus darbo ir tolygaus susitikimų dalyvių pasiskirstymo, Agentūra susitikimus rengia pagal sugrupuotas savivaldybes.

ES žemės ūkio produktams populiarinti ES ir už jos ribų šiemet skiriama per 176 mln. eurų

Šiais metais žemės ūkio produkciją auginančius ar gaminančius ūkio subjektus vienijančios organizacijos  gali pretenduoti  į 176,4 mln. eurų siekiantį finansavimo krepšelį informavimo ir skatinimo programoms įgyvendinti. Programos skirtos ES gaminamai produkcijai populiarinti ES vidaus rinkoje ir trečiose šalyse. Paraiškas finansavimui gauti paprastosioms (SIMPLE) ir daugiašalėms (MULTI) informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo programoms galima teikti iki šių metų gegužės 14 d.

Pateiktas paraiškas vertina Europos Komisijos (EK) atrinkti nepriklausomi ekspertai. Informacija apie finansavimui atrinktas programas įprastai skelbiama spalio–lapkričio mėnesiais.

Finansavimas skiriamas informavimo ir pardavimo skatinimo programoms, kurios stiprina ES žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą sąjungos vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse. Pareiškėjai turėtų siekti didinti vartotojų informuotumą apie ES žemės ūkio sektoriaus kokybės sistemas (pvz. ES ekologinė gamyba ir kt.) ir produkciją (pvz. vaisiai, daržovės, pieno produktai, mėsos produktai, grūdų produktai ir kt.), jų kokybę, įvairovę, gamybos būdų privalumus ir pan., ypatingą dėmesį skiriant toms trečiųjų šalių rinkoms, kurių augimo potencialas yra didžiausias.

Lietuvos paukštininkystės asociacija skelbia konkursą programos priemonėms įgyvendinti

Lietuvos paukštininkystės asociacija (juridinio asmens kodas: 120748664, buveinės adresas: Verkių g. 5, LT-08218 Vilnius, Lietuva) skelbia konkursą siekiant atrinkti įgyvendinančius subjektus programos „Informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo paprastoji programa Žiūrėkite, ką valgote" priemonių (televizijos ir radijo kampanijų sukūrimas bei įgyvendinimas; interneto naujienų portaluose ir socialinės žiniasklaidos kampanijos sukūrimas bei įgyvendinimas; kampanijos darželiuose, pradinėse mokyklose ir mokyklose bei interaktyvių viešųjų renginių kampanijos sukūrimas bei įgyvendinimas) įgyvendinimui Lietuvoje ir Latvijoje. 

Pasiūlymai turi būti pateikti raštu registruotu laišku ar įteikiant asmeniškai iki vokų atplėšimo, kuris įvyks 2024 m. balandžio 19 d. 10:00 val. (Lietuvos laiku) adresu Verkių g. 5, LT-08218 Vilnius, Lietuva. 

Dėl konkurso dokumentų ir kitos informacijos prašome kreiptis į Lietuvos paukštininkystės asociaciją: info@paukstis.eu, tel. +370 659 26247, adresas Verkių g. 5, LT-08218 Vilnius, Lietuva.

Kaimo plėtros perspektyvos - interneto svetainių atspindyje

Žemės ūkio agentūra atliko vietos veiklos grupių (VVG) interneto svetainių stebėsenos vertinimą. Jos rezultatai pristatyti parodos „Ką pasėsi... 2024“ metu vykusiame seminare „Lyderystės svarba vystant profesinį kapitalą vietos veiklos grupėse“. Stebėsenos tikslas - VVG interneto svetainių atitikimas privalomiems reikalavimams, nurodytiems „Vietos plėtros strategijų (VPS), įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėse“. 

Pirmieji stebėsenos, atliktos 2023 m. birželį, rezultatai parodė, kad tik 65 proc. VVG interneto svetainių atitinka visus privalomus (34.1 - 34.21) punktus. Po pusmečio vykdyto antrojo stebėsenos etapo rezultatai nuteikė optimistiškai: VVG interneto svetainių būklė pagerėjo daugiau kaip 20 proc. Tai rodo, kad absoliuti dauguma VVG supranta interneto svetainių kokybės svarbą kuriant ir plėtojant kaimo vietovių teritorinį kapitalą. Siekiant didinti Leader programos rezultatų sklaidą bei jos pridėtinę vertę, Žemės ūkio agentūra VVG rekomendavo, kad savo interneto svetainėse informaciją apie įgyvendintus vietos projektus pateikti su aprašu, kuriame būtų nurodyti projekto tikslai, pasiekti rezultatai ir nauda, o taip pat pridėtos nuotraukos ir kita vaizdo medžiaga.

Šiemet šviečiamosios gyvulininkystės programa domėsis dar tūkstantis vaikų

Šią savaitę žemės ūkio ministras patvirtino 2024 m. šviečiamosios gyvulininkystės programos (Programa) dalyvių sąrašą. 

Šiais metais Programoje dalyvaus 40 švietimo įstaigų: 15 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų, įgyvendinančių Programos I modulį, 15 pradinio ugdymo įstaigų, įgyvendinančių Programos II modulį (1-4 klasė) ir 10 pagrindinio ugdymo įstaigų, įgyvendinančių Programos III modulį (5-8 klasė). 

Programos dalyviams pagal kiekvieną modulį yra parengta edukacinė medžiaga lietuviško gyvulininkystės sektoriaus pristatymui: 

- informaciniai videofilmai apie ūkinius gyvūnus, edukacinis-informacinis filmas „Ūkio ir gamtos darna“, supažindinantis mokinius su darnios gyvulininkystės principais, 

- interaktyvus žaidimas I modulio Programos dalyviams, 

- virtuali ekskursija po ūkinių gyvūnų ūkį II modulio Programos dalyviams, 

- virtuali ekskursija po mokslo ir studijų įstaigą III modulio Programos dalyviams.

- Mažieji Programos dalyviai bus aprūpinti užduočių ir spalvinimo knygelėmis, moksleiviai – užduočių knygelėmis, o auklėtojos ir pedagogės – metodine medžiaga (el. versija). Programos dalyviai, naudodami mokomąją medžiagą ir metodines bei vaizdines priemones, turės savarankiškai organizuoti šviečiamąją veiklą savo įstaigoje – surengti mažiausiai vieną šviečiamąjį gyvulininkystės renginį (teminę valandėlę, žaidimą, viktoriną, seminarą, lauko dieną, pažintinę išvyką ar kt.). 

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

ŽEMĖS ŪKIO AGENTŪRA prie Žemės ūkio ministerijos
Direktorius Jonas Balkevičius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@zua.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
 
 
X