D.U.K.

Kaip nustatoma žalio pieno pardavėjo grupė?

Žalio pieno pardavėjų grupės – ūkių subjektai, parduodantys pieną, suskirstyti į grupes pagal parduodamo natūralaus riebumo žalio pieno kiekį per vieną dieną: pirmoji – iki 100 kg įskaitytinai, antroji – daugiau kaip 100 kg iki 200 kg įskaitytinai, trečioji – daugiau kaip 200 kg iki 300 kg įskaitytinai, ketvirtoji – daugiau kaip 300 kg iki 500 kg įskaitytinai, penktoji – daugiau kaip 500 kg iki 1 000 kg įskaitytinai, šeštoji – daugiau kaip 1 000 kg iki 2 000 kg įskaitytinai, septintoji – daugiau kaip 2 000 kg iki 4 000 kg įskaitytinai, aštuntoji – daugiau kaip 4 000 kg iki 10 000 kg įskaitytinai, devintoji – daugiau kaip 10 000 kg iki 20 000 kg įskaitytinai, dešimtoji – daugiau kaip 20 000 kg.
Žalio pieno pardavėjų grupės nustatomos Duomenų iš žalio pieno pirkėjų rinkimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 3D-603 „Dėl Duomenų iš žalio pieno pirkėjų rinkimo taisyklių patvirtinimo.“ (toliau – Taisyklės), nuostatomis.
Žalio pieno pardavėjo grupė nustatoma per įskaitinį laikotarpį parduoto natūralaus riebumo žalio pieno kiekį (kilogramais) padalinus iš:
-    įskaitinio laikotarpio dienų skaičiaus, – jei žalio pieno pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta visam įskaitiniam laikotarpiui. Taisyklės numato kelias sąlygas, kada į įskaitinio laikotarpio dienų skaičių neįskaičiuojamos dienos – iki pienas buvo pradėtas parduoti, po pieno pardavimo nutraukimo, kol pieno supirkimas buvo nutrauktas (Taisyklių 6.2.6.1 papunktis).
-    dienų, kuriomis pienas buvo parduotas, skaičiaus, – jei žalio pieno pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta konkrečiam įskaitinio laikotarpio dienų skaičiui (Taisyklių 6.2.6.2 papunktis).
Kiekvienu konkrečiu atveju, Agentūra, vertindama, ar teisingai nustatyta pieno pardavėjo grupė, nagrinėja konkrečias žalio pieno pirkimo-pardavimo sutartis.  
Jei pieno pirkimo-pardavimo sutartyje yra numatyta, kad sudaryta konkrečiam įskaitinio laikotarpio dienų skaičiui, tai pristatytas pieno kiekis dalinamas iš dienų, kuriomis pienas buvo pristatytas, skaičiaus, o jei sutartyje numatyta, kad pienas bus pristatomas visą įskaitinį laikotarpį, tai dalinama iš įskaitinio laikotarpio dienų skaičiaus.
Agentūra, atlikdama savo funkcijas, vertina tai, kas įrašyta pieno pirkimo-pardavimo sutartyje.

Ar galima tai pačiai pieno pardavėjų grupei pristatant pieną tuo pačiu pristatymo būdu taikyti skirtingą žalio pieno pirkimo kainą?

Žalio pieno pirkimo kaina – ūkio subjektų (žalio pieno pirkėjo ir žalio pieno pardavėjo) sutarta pinigų suma, mokama už parduodamą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu nustatytų bazinių pieno sudėties rodiklių žalią pieną, neįskaitant priedų, priemokų ir nuoskaitų.
Perkant žalią pieną, atitinkantį Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu nustatytus kokybės reikalavimus, iš tos pačios žalio pieno pardavėjų grupės ir jį pristatant žalio pieno pirkėjui tokiu pačiu būdu (žalias pienas pristatomas į žalio pieno supirkimo punktą, žalias pienas paimamas tiesiogiai iš ūkio, žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę), žalio pieno pirkimo–pardavimo sutartyse draudžiama taikyti skirtingą žalio pieno pirkimo kainą, išskyrus atvejus, kai pienas perkamas iš žalio pieno pardavėjų, parduodančių savo gamybos pieną ir priklausančių pieno gamintojų organizacijoms, pripažintoms Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu nustatyta tvarka, tačiau šiuo atveju negali būti taikoma mažesnė žalio pieno pirkimo kaina negu ji būtų nustatyta pagal žalio pieno pardavėjų grupes.

Prieš kiek dienų žalio pieno supirkėjas privalo informuoti žalio pieno pardavėją apie kainos mažinimą?

Ūkio subjektui draudžiama pakeisti žalio pieno pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas apie tai nepranešus kitai sutarties šaliai per sutartyje nustatytą terminą, kuris, išskyrus atvejus, kai didinama žalio pieno pirkimo kaina arba kai žalio pieno pirkėjas yra kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu nustatyta tvarka pripažinta žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu), negali būti trumpesnis kaip 30 dienų.

 

 

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

ŽEMĖS ŪKIO AGENTŪRA prie Žemės ūkio ministerijos
Direktorius Jonas Balkevičius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@zua.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
 
 
X