Šviečiamoji gyvulininkystės programa

Šviečiamoji gyvulininkystės programa

Žemės ūkio ministerija ir Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) įgyvendina Šviečiamąją gyvulininkystės programą (toliau - Programa), kurios tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste.

Įgyvendinant Programą vaikai ir jaunimas supažindinami su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais, su saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis; darnios gyvulininkystės principais (gyvūnų gerove, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimu, aplinkosaugos ir ekologijos principais ūkiuose, ūkių modernizavimu ir skaitmenizavimu, tvariu maisto vartojimu ir atliekų tvarkymu, švaria energetika ir kt.) įgyvendinant tvaraus ekonomikos augimo strategiją – Europos žaliąjį kursą; gyvulininkystės specialistų rengimu bei darbo šioje srityje galimybėmis.

Programa skirta:

- ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikams - I modulis;
- pradinio ugdymo (1-4 klasių) moksleiviams - II modulis;
- pagrindinio ugdymo (5-8 klasių) švietimo įstaigų moksleiviams - III modulis.

Kaip vyksta Programos įgyvendinimas

Pareiškėjas nustatyta tvarka teikia Paraišką Agentūrai dalyvauti Programos įgyvendinime.
Atrinktos įstaigos aprūpinamos (organizatorių lėšomis) mokomąja medžiaga ir priemonėmis.

Programos dalyviai, įgyvendinantys Programos I modulį, savarankiškai vykdo šviečiamąją veiklą savo švietimo įstaigoje pagal suteiktą mokomąją medžiagą ir priemones bei dalyvauja Agentūros organizuojamoje ūkinių gyvūnų parodoje arba mugėje.

Programos dalyviai, įgyvendinantys II Programos modulį, savarankiškai vykdo šviečiamąją veiklą savo įstaigoje ir dalyvauja Agentūros organizuojamoje pažintinėje išvykoje į ūkininko ūkį arba žemės ūkio bendrovę. 

Programos dalyviai, įgyvendinantys III Programos modulį, savarankiškai vykdo šviečiamąją veiklą ir dalyvauja Agentūros organizuojamoje pažintinėje išvykoje į mokslo ir studijų instituciją.
Pasibaigus šviečiamajai veiklai, dalyvavusieji Programoje turės galimybę pademonstruoti ką jie sužinojo apie gyvulininkystę ir dalyvauti kūrybinių darbų konkurse „Gyvulininkystė ir MES“. 

Daugiau informacijos

Mus rasite socialiniame tinkle Facebook

Neringa Janušauskienė, Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Mokymų organizavimo skyriaus specialistė  tel. +370 618 41969 el. p. n.janusauskiene@zua.lt  
Lina Šimonienė, Žemės ūkio ministerijos Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8-5) 239 8470, el. p. lina.simoniene@zum.lt 

Teisės aktai 

Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-903 „Dėl Šviečiamosios gyvulininkystės programos patvirtinimo“ (2024 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 3D-61 redakcija). 

EDUKACINIS-INFORMACINIS FILMAS „ŪKIO IR GAMTOS DARNA“ (2023 m.)

INTERAKTYVUS ŽAIDIMAS IR VIRTUALIOS EKSKURSIJOS:

 
 

EDUKACINIAI FILMAI:

Darželinukams (I modulis), 1 dalis.

 

Darželinukams (I modulis), 2 dalis

Pradinukams (II modulis), 1 dalis.

Pradinukams (II modulis), 2 dalis.

5-8 klasių moksleiviams (III modulis), 1 dalis.

5-8 klasių moksleiviams (III modulis), 2 dalis.

 

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

ŽEMĖS ŪKIO AGENTŪRA prie Žemės ūkio ministerijos
Direktorius Jonas Balkevičius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@zua.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
 
 
X