Atsakomybė ir sankcijos

Agentūra, nustačiusi, kad pirkėjas atliko draudžiamą veiksmą, turi teisę skirti sankcijas. Sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios, jų dydis priklausytų nuo pažeidimo pobūdžio, trukmės ir masto, atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių.

Taikomos sankcijos:

  1. Baudos apskaičiuojamos atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, trukmę ir mastą, atsakomybę lengvinančias ir (arba) sunkinančias aplinkybes.
  2. Kai pirkėjas vėluoja sumokėti tiekėjui už žemės ūkio ir maisto produktus, pirkėjui skiriama ne mažesnė kaip dviejų šimtų eurų, tačiau ne didesnė kaip 20 procentų nuo susidariusios pradelstų skolų tiekėjui sumos dydžio bauda. Bauda apskaičiuojama taip.  
  3. Už kitus Įstatyme nurodytus draudžiamus nesąžiningos prekybos praktikos veiksmus –  pirkėjui skiriamas baudos dydis apskaičiuojamas trimis etapais:
  • pirmuoju etapu apskaičiuojamas pradinis baudos dydis, kuris yra 0,05 procento nuo pirkėjo pardavimo pajamų per praėjusius finansinius metus;
  • antruoju etapu –  bazinis baudos dydis, kuris gali sumažėti arba padidėti  pradinį baudos dydį atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, pažeidimo trukmę (trumpa, vidutinė ar ilga), pažeidimo mastą  (nedidelis, vidutinis ar didelis);
  • trečiuoju etapu –  skiriamos baudos dydis atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ir (arba) sunkinančias aplinkybes

 

Žemės ūkio agentūros sprendimai dėl nesąžiningos prekybos praktikos

  Prenumeruoti naujienas

Biudžetinė įstaiga Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Gedimino pr. 19, 01103 Vilnius
Tel. +370 616 46910
El. paštas info@zua.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

 

X