Teisinė informacija

Teisinė informacija

Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba 2016 m. birželio 8 d. priėmė Reglamentą (ES) Nr. 2016/1012 dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, taikomų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimui, prekybai jais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų įvežimui į Sąjungą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 652/2014, Tarybos direktyvos 89/608/EEB ir 90/425/EEB bei panaikinami tam tikri gyvūnų veisimo srities aktai (Gyvūnų veisimo reglamentas). Reglamentas buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 2016 m. birželio 29 d.

Reglamento tekstą galima rasti čia

Reglamentas įsigaliojo 2016 m. liepos 19 d., taikomas nuo 2018 m. lapkričio 1 d.

Reglamentu – galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų bei jų genetinės medžiagos produktų veisimo, prekybos ir įvežimo į Europos Sąjungą taisyklėmis – nustatyta vienoda teisinė sistema, taikoma visoms Europos Sąjungos valstybėms narėms.

Reglamento tikslas yra:

• konsoliduoti laisvosios prekybos veisliniais gyvuliais bei jų genetinės medžiagos produktais skatinimo taisykles ir jas atnaujinti, atsižvelgiant į techninę pažangą ir nusistovėjusią praktiką ir apsaugant genetinę įvairovę;
• skatinti tarpvalstybinę veislininkystės organizacijų veiklą, teikiant savo paslaugas sąžiningos konkurencijos sąlygomis;
• supaprastinti teisinę bazę iki vieno reglamento, pritaikyto prie Lisabonos sutarties, kuris pakeičia aštuonias specifines direktyvas;
• nustatyti taisykles dėl oficialios kontrolės ir veiklos, laikantis oficialios kontrolės reglamento principų.

Europos Komisija priėmė šiuos deleguotus ir įgyvendinimo aktus, kad būtų taikomos naujos taisyklės:

2017 m. balandžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/717, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1012 taikymo taisyklės, susijusios su pavyzdinėmis veislinių gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų zootechninių pažymėjimų formomis.

2017 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1940, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1012 papildomas nuostatomis dėl grynaveislių veislinių arklinių šeimos gyvūnų zootechninių pažymėjimų, įtraukiamų į visą arklinių šeimos gyvūno gyvenimo laikotarpį galiojantį identifikavimo dokumentą, turinio ir formato.

2017 m. balandžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/716, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1012 taikymo taisyklės, susijusios su pavyzdinėmis formomis, kurios turi būti naudojamos teikiant informaciją, įtrauktiną į pripažintų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų sąrašus.

2017 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1422, kuriuo skiriamas Europos Sąjungos etaloninis centras, atsakingas už mokslinį ir techninį įnašą į grynaveislių veislinių galvijų produktyvumo tyrimų ir genetinio vertinimo metodų derinimą ir tobulinimą.

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

ŽEMĖS ŪKIO AGENTŪRA prie Žemės ūkio ministerijos
Direktorius Jonas Balkevičius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@zua.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
 
 
X