Nuorodos

Nuorodos

Tautinio paveldo srityje naudingos nuorodos

Lietuvos nacionalinis kultūros centras 

Taikomojo mokslinio metodinio pobūdžio valstybės biudžetinė įstaiga, veikianti prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos. LNKC sudaro: Etninės kultūros (Folkloro, papročių ir apeigų, tautodailės ir nematerialaus kultūros paveldo specialistai, žurnalo „Būdas“ redakcija), Mėgėjų meno kūrybos (Choreografijos, muzikos, teatro specialistai), Regionų kultūros skyriai

www.lnkc.lt

Lietuvos nacionalinis  dailės muziejus

Valstybės išlaikoma pelno nesiekianti kultūros įstaiga, turinti nacionalinio muziejaus statusą. Pagrindinė veikla – kaupti, tirti, restauruoti ir propaguoti dvasinį ir materialinį kultūros paveldą

www.lndm.lt

Lietuvos tautodailininkų sąjunga 

Savarankiška, savanoriška, pelno nesiekianti kūrybinė asociacija, vienijanti geriausius Lietuvos tautodailininkus tapybos, skulptūros, grafikos, kalvystės, keramikos, audimo, mezgimo, juvelyrikos, pynimo, paprotinės dailės sekcijose

www.lietuvostautodaile.lt

Lietuvos nacionalinis muziejus

Lietuvai 1990 m. atkūrus nepriklausomybę, Istorijos ir etnografijos muziejus kaip didžiausias pagrindinių Lietuvos valstybingumo istoriją ir kultūros raidą atspindinčių rinkinių saugotojas ir populiarintojas 1992 m. buvo pavadintas Lietuvos nacionaliniu muziejumi

www.lnm.lt

Lietuvos istorijos instituto Etnologijos ir antropologijos skyrius

Lietuvos istorijos instituto Etnologijos ir antropologijos skyrius yra vienas didžiausių etnologijos, antropologijos tyrimus vykdančių mokslo centrų Lietuvoje

https://www.istorija.lt/struktura/mokslo-skyriai/etnologijos-ir-antropologijos

Lietuvos liaudies buities muziejus

Vienas didžiausių pagal užimamą plotą (195 ha) bei nekilnojamų eksponatų skaičių muziejų po atviru dangumi Europoje. Tai vienintelis etnografijos rūšies muziejus Lietuvoje, pristatantis sumažintą visų etnografinių Lietuvos regionų ir miestelio atspindį

www.llbm.lt

Lietuvos tautinio paveldo gamintojų ir kūrėjų asociacija

Nevyriausybinis, savarankiškas ir nepriklausomas viešasis juridinis asmuo, savanoriškumo principu jungiantis fizinius ir (ar) juridinius asmenis, užsiimančius tautinio paveldo veikla. Asociacijos misija - vienyti Lietuvos tautinio paveldo gamintojus ir kūrėjus, siekiant išsaugoti senąsias Lietuvos tradicijas, menus ir kultūrą. Asociacija taip siekia šviesti visuomenę ir komunikuoti apie produktų bei amatų, pažymėtų tautinio paveldo ženklais, autentiškumą ir vertes

Facebook Lietuvos tautinio paveldo gamintojų ir kūrėjų asociacija

Vilniaus dailiųjų amatų asociacija

Senųjų amatų dirbtuvėse kartu su Vilniaus dailiųjų amatų asociacija veiklą vykdo du Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos nariai: amatininkų klubas „Dvaro meistrai“ (Senųjų amatų dirbtuvių koncepcijos autorius) ir tekstilininkė Gražina Kriaunevičienė

www.seniejiamatai.lt

Žemaičių kultūros draugija

Puoselėja žemaičių kultūros papročius, organizuoja šventes, atspindinčias žemaičių kultūrą

www.zkd.lt

Lietuvos aludarių gildija

Siekdamos išsaugoti Lietuvos aludarystės tradicijas ir skatinti visuomenę pažvelgti į alų, kaip į unikalų kultūrinį paveldą, šalies  alaus bendrovės susitelkė į Lietuvos aludarių gildiją
Ši organizacija kokybiškai naujai tęsia Lietuvos aludarių asociacijos veiklą – rūpinasi alaus pramonės segmento savireguliacija, etiško verslo ir konkuravimo tradicijų skatinimu, alaus kultūrinio paveldo saugojimu, alaus kultūros puoselėjimu

www.aludariai.lt

Kultūros paveldo centras

Biudžetinė kultūros įstaiga, kurios savininkė yra valstybė. Centro veikla grindžiama Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Lietuvos Respublikos bibliotekų, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Centro nuostatais ir kitais teisės aktais

www.kpc.lt

Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija

Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija  - tai savarankiškas, savanoriškas susivienijimas, vienijantis fizinius ir juridinius asmenis, vykdantis Asociacijos narių bendrus tikslus ir uždavinius

www.lmga.lt

Sūrininkų Namai

Neformalaus keleto smulkiųjų sūrininkų susivienijimo prekinis ženklas, atspindintis jų puoselėjamas vertybes

www.surininkunamai.lt

Lietuvos veislinių triušių augintojų asociacija

Suvienyti suinteresuotų asmenų žinias ir patirtį, siekiant gerinti triušių veisles bei skatinti triušininkystės vystymą Lietuvoje

Facebook Veislinių Triušių Asociacija

Lietuvos kailinių žvėrelių ir triušių augintojų draugija

Draugijos pagrindiniai tikslai yra propaguoti ir vystyti triušininkystės ir kailinių žvėrelių plėtrą Lietuvoje, vienyti kailinių žvėrelių ir triušių augintojus, skatinti juos steigti veislines fermas, teikti jiems informaciją apie šių gyvūnų priežiūrą, tarp šios organizacijos narių propaguoti naujausius mokslo ir praktikos pasiekimus kailinėje žvėrininkystėje ir triušininkystėje

www.triusiudraugija.lt

Lietuvos avių augintojų asociacija

Savanoriška, savarankiška visuomeninė organizacija, vienijanti šalies avių augintojus bei kitus suinteresuotus asmenis, kurių žinių ir veiklos pagrindu sprendžia Lietuvoje auginamų avių veislių produktyvumo, mėsos, vilnų, kailių perdirbimo technologijų gerinimo problemas

www.aviuaugintojai.lt

Lietuvos kultūros centrų asociacija

Didžiausia veikianti kultūros bendruomenė, vienijanti kultūros centrus bendrų interesų atstovavimui ir kultūros politikos formavimui. Asociacija glaudžiai bendradarbiauja su kitomis kūrybinėmis sąjungomis, aukštojo mokslo institucijomis, panašią veiklą vykdančiomis organizacijomis užsienio šalyse

www.lkca.lt

Vynuogininkų asociacija

Skatinti Lietuvos žmones pažinti gimtojo krašto tradicinę kultūrą, ugdyti pagarbą lietuvių etninėms tradicijoms ir poreikį jas tęsti. Atgaivinti senąsias vynuogininkystės tradicijas. Suvienyti Lietuvos vynuogininkus, dalintis patirtimi bei naujovėmis vynuogininkystės srityje

www.vynuogininkuasociacija.lt

Lietuvos maisto pramonės asociacija

Savanoriškumo principu susijungusių įvairių šakų maisto pramonės įmonių asociacija. Jos pagrindinis siekis – bendromis narių pastangomis kurti palankias verslo sąlygas Lietuvoje veikiančioms maisto pramonės įmonėms. Asociacija vienija 11 lietuvių ir užsienio kapitalo įmonių – gaminančių maisto produktus bei jais prekiaujančių

www.maistoasociacija.lt

Lietuvos liaudies medicinos asociacija

Asociacijos tikslas – taikyti liaudies ir tradicinę mediciną, organizuoti sveikatingumo grupes, puoselėti žolininkystę, kitų naudingų kultūrų auginimą ir naudojimą, taip pat tyrinėti metafizinius reiškinius, organizuoti įvairaus pobūdžio mokymus ir poilsį, laisvalaikio praleidimą ir kitus renginius

www.llma.lt

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

ŽEMĖS ŪKIO AGENTŪRA prie Žemės ūkio ministerijos
Direktorius Jonas Balkevičius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@zua.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
 
 
X