Vykdomos veiklos (seminarai, leidiniai)

Informacinis renginys apie  metinių finansinių ataskaitų teikimą

2023 m. spalio 20 d. organizuotas  nuotolinis informacinis renginys „Metinės finansinės ataskaitos teikimo Registrų centrui svarba bendruomeninei organizacijai“, skirtas kaimo bendruomeninėms organizacijoms, vietos veiklos grupių nariams ir kitiems nevyriausybinių organizacijų atstovams.

Renginio pranešimai: 
Kaimo bendruomeninių organizacijų metinių finansinių ataskaitų teikimo Registrų centrui už 2022 metus analizės rezultatai. VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra.

NVO metinės ataskaitos, jų turinys bei dažniausiai pasitaikančias klaidos. Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro direktorė, NVO ekspertė Olia Žuravliova;

Metinių finansinių ataskaitų teikimas Juridinių asmenų registrui (gresiančias pasekmes/sankcijas už laiku nepateiktas ataskaitas). VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro departamento vadovė Jolanta Kazlauskienė.

Kitos naudingos nuorodos:
NVO veiklą reglamentuojantys įstatymai - asociacijų, viešųjų įstaigų ir labdaros ir paramos fondų įstatymas;
Nuo 2019 m. NVO buhalterinės apskaitos ir finansines ataskaitos sudaoromos vadovaujantis Finansų ministro įsakymu patvirtintomis taisyklėmis (čia rasite ataskaitų šablonus, taip pat kaip turi atrodyti aiškinamasis raštas, kokios jo sudėtinės dalys) - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.246011/asr;
NVO žymos registravimas - https://info.registrucentras.lt/node/104642;
Paramos gavėjo statuso registravimas - https://info.registrucentras.lt/&sq=paramos%20ga&sp=1.

ATSKAITOMYBĖ = ATSAKOMYBĖ = SKAIDRUMAS = PASITIKĖJIMAS = PARTNERYSTĖ

 

Atlikta Lietuvos kaimo vietovių vietos veiklos grupių interneto svetainių stebėsena

Kaimo vietovių vietos veiklos grupės (VVG), kaip vietos plėtros strategijų (VPS) vykdytojos, privalo viešinti strategijų įgyvendinimą ir aktyvinti VVG atstovaujamos teritorijos gyventojus dalyvauti įgyvendinant VPS. VVG privalo vykdyti VPS įgyvendinimo viešinimą pagal Vietos plėtros strategijų įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3D-8 (aktuali redakcija, 2023 03 08).
Viena iš tinkamų VPS įgyvendinimo viešinimo, įskaitant VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą, priemonių yra VVG interneto svetainė. 
VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyrius Žemės ūkio ministerijos pavedimu 2023 m. atliko I ir II pusmečio Lietuvos VVG interneto svetainių stebėseną ir parengė rezultatų ataskaitas.

Lietuvos kaimo vietovių  vietos veiklos grupių interneto svetainių stebėsenos ataskaita (2023 m. I pusmetis). 

Lietuvos kaimo vietovių vietos veiklos grupių interneto svetainių stebėsenos rezultatų pristatymas (2023 m. I pusmetis).

Lietuvos kaimo vietovių  vietos veiklos grupių interneto svetainių stebėsenos ataskaita (2023 m. II pusmetis). 

Informacinis renginys apie viešuosius pirkimus 
2023 m. gegužės 9 d. vyko nuotolinis informacinis renginys „Viešųjų pirkimų naujovės 2023 m.“. Renginio metu kaimo bendruomeninių organizacijų, vietos veiklos grupių nariams ir kitiems kaimo plėtros dalyviams buvo pristatytos viešųjų pirkimų (VP) naujovės, aptartas teisinis VP reglamentavimas, mažos vertės ir žalieji pirkimai bei atsakyta į dalyvių klausimus.

Renginio vaizdo įrašas čia.

 

Kaimo bendruomeninių organizacijų ataskaitų teikimo Registrų centrui ir priežasčių apie kaimo bendruomeninių organizacijų likvidavimą tyrimo ataskaita (2022 m.)

Informacinis renginys apie viešuosius pirkimus 
2022 m. gegužės 12 d. organizuotas nuotolinis informacinis renginys „Viešųjų pirkimų aktualijos ir naujovės bendruomeninėms organizacijoms“. Renginio metu kaimo bendruomeninių organizacijų, vietos veiklos grupių nariams ir kitiems kaimo plėtros dalyviams buvo pristatyti ne tik Viešųjų pirkimų įstatymo bet ir jį palydinčiųjų dokumentų pakeitimai, aptarti praktinio taikymo klausimai, pasidalinta patirtimi organizuojant viešuosius pirkimus, rengiant pirkimo dokumentus bei, remiantis patirtimi, patarta, ką ir kaip reikėtų daryti.  
Seminaro įrašas čia >>>

Kaimo bendruomeninių organizacijų metinių finansinių ataskaitų rengimo ir teikimo atmintinė (2022 m.)

Auskime sumanių kaimų drobę (mokslinis požiūris į sumanių kaimų koncepciją, 2022 m.) 

Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyriaus veiklos įsivertinimo ataskaita (2021 m.)

Informacinis renginys apie paramą kaimo bendruomenių veiklai 2022 m. 
2022 m. vasario 22 ir 28 d. organizuoti nuotoliniai renginiai „Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai 2022 m.“, skirti kaimo bendruomeninėms organizacijoms, jų skėtinėms organizacijoms ir vietos veiklos grupėms.
Seminaro įrašas čia >>>

Praktinis seminaras apie metinių finansinių ataskaitų rengimą ir teikimą 
2021 m. birželio 2 d. organizuotas nuotolinis praktinis seminaras „Metinių finansinių ataskaitų rengimas ir teikimas“, skirtas kaimo bendruomeninėms organizacijoms, vietos veiklos grupių nariams ir kitiems kaimo plėtros dalyviams.
KBO finansinių ataskaitų rinkinių teikimas VĮ Registrų centrui 
Seminaro įrašas čia >>>

Informacinis renginys apie bendruomeninių organizacijų vidaus dokumentų tvarkymą
2021 m. gegužės 20 d. organizuotas nuotolinis informacinis renginys „Bendruomeninių organizacijų vidaus dokumentų tvarkymas“, skirtas kaimo bendruomeninėms organizacijoms, vietos veiklos grupių nariams ir kitiems kaimo plėtros dalyviams.
Seminaro įrašas čia >>>

Nuotolinis viešųjų pirkimų seminaras bendruomenėms
2020 m. gruodžio 11 d. organizuotas nuotolinis seminaras „Viešųjų pirkimų aktualijos bendruomenėms“, skirtas kaimo bendruomeninėms ir jų skėtinėms organizacijoms bei VVG nariams.
Seminaro įrašas čia >>>

Kaimo bendruomenių veiklos skatinimo apklausos analizė
2020 m. rugsėjo mėn. Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyrius, siekdamas išsiaiškinti Lietuvoje veikiančių kaimo bendruomeninių organizacijų veiklos pagrindines problemas bei siekdami suteikti visokeriopą pagalbą bendrų tikslų siekimui, gyvenimo kokybės kaime gerinimui bei naudingam bendradarbiavimui parengė ir išplatino apklausą.
Apklausos rezultatai - čia.

Bendruomeniškumą skatinanti vasarą 2021 m.

Leidinys „Geri  pavyzdžiai užkrečia. Sėkmės istorijos" (2021 m.)
Istorijos apie miestą į kaimą iškeitusius ar į gimtąjį kraštą grįžusius lietuvius.

Leidinys „SUKURTA IR PAGAMINTA LIETUVOS KAIME" (2021 m.)

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

ŽEMĖS ŪKIO AGENTŪRA prie Žemės ūkio ministerijos
Direktorius Jonas Balkevičius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@zua.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
 
 
X