Naujienos

ES žemės ūkio produktams populiarinti ES ir už jos ribų šiemet skiriama per 176 mln. eurų

Šiais metais žemės ūkio produkciją auginančius ar gaminančius ūkio subjektus vienijančios organizacijos  gali pretenduoti  į 176,4 mln. eurų siekiantį finansavimo krepšelį informavimo ir skatinimo programoms įgyvendinti. Programos skirtos ES gaminamai produkcijai populiarinti ES vidaus rinkoje ir trečiose šalyse. Paraiškas finansavimui gauti paprastosioms (SIMPLE) ir daugiašalėms (MULTI) informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo programoms galima teikti iki šių metų gegužės 14 d.

Pateiktas paraiškas vertina Europos Komisijos (EK) atrinkti nepriklausomi ekspertai. Informacija apie finansavimui atrinktas programas įprastai skelbiama spalio–lapkričio mėnesiais.

Finansavimas skiriamas informavimo ir pardavimo skatinimo programoms, kurios stiprina ES žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą sąjungos vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse. Pareiškėjai turėtų siekti didinti vartotojų informuotumą apie ES žemės ūkio sektoriaus kokybės sistemas (pvz. ES ekologinė gamyba ir kt.) ir produkciją (pvz. vaisiai, daržovės, pieno produktai, mėsos produktai, grūdų produktai ir kt.), jų kokybę, įvairovę, gamybos būdų privalumus ir pan., ypatingą dėmesį skiriant toms trečiųjų šalių rinkoms, kurių augimo potencialas yra didžiausias.

Lietuvos paukštininkystės asociacija skelbia konkursą programos priemonėms įgyvendinti

Lietuvos paukštininkystės asociacija (juridinio asmens kodas: 120748664, buveinės adresas: Verkių g. 5, LT-08218 Vilnius, Lietuva) skelbia konkursą siekiant atrinkti įgyvendinančius subjektus programos „Informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo paprastoji programa Žiūrėkite, ką valgote" priemonių (televizijos ir radijo kampanijų sukūrimas bei įgyvendinimas; interneto naujienų portaluose ir socialinės žiniasklaidos kampanijos sukūrimas bei įgyvendinimas; kampanijos darželiuose, pradinėse mokyklose ir mokyklose bei interaktyvių viešųjų renginių kampanijos sukūrimas bei įgyvendinimas) įgyvendinimui Lietuvoje ir Latvijoje. 

Pasiūlymai turi būti pateikti raštu registruotu laišku ar įteikiant asmeniškai iki vokų atplėšimo, kuris įvyks 2024 m. balandžio 19 d. 10:00 val. (Lietuvos laiku) adresu Verkių g. 5, LT-08218 Vilnius, Lietuva. 

Dėl konkurso dokumentų ir kitos informacijos prašome kreiptis į Lietuvos paukštininkystės asociaciją: info@paukstis.eu, tel. +370 659 26247, adresas Verkių g. 5, LT-08218 Vilnius, Lietuva.

Kviečiame susipažinti su Info dienos renginio medžiaga

Kaip ir kasmet, 2024 m. sausio 31 d. – vasario 1 d. Europos Komisija kartu su Mokslinių tyrimų vykdomąja įstaiga (REA) surengė potencialiems pareiškėjams skirtas Info dienas.

Renginyje buvo galima daugiau sužinoti apie 2024 m. darbo programos prioritetus, išgirsti Europos Komisijos ir REA ekspertų patarimus, kaip parengti sėkmingą informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo programos pasiūlymą, kaip integruoti ir derinti programos veiklas, į ką atkreipti dėmesį ruošiant programos biudžetą (išlaidų apskaičiavimas, jų paskirstymas, reikalavimus atitinkančios išlaidos ir kt.) bei pamatyti sėkmingai vykdomų programų pristatymus.

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas: kviečiame dalyvauti Info dienose

2024 m. sausio 31 d. - vasario 1 d. Europos Komisija organizuoja Info dienas. Renginio tikslas –informuoti potencialius pareiškėjus apie būsimąjį kvietimą teikti paraiškas bei supažindinti juos su 2024 m. darbo programa.

Renginyje bus pristatyta šių metų darbo programa, sėkmingai įgyvendintų programų pavyzdžiai bei  paraiškų teikimui aktuali informacija. Info dienose  galima dalyvauti tiek gyvai, tiek ir nuotoliniu būdu. Informaciją apie Info dienas, darbotvarkę bei dalyvių registracijos formą galima rasti čia.

EK Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas (DG AGRI) 2024 m. sausio 18 d. paskelbė kvietimus teikti paraiškas paprastų (SIMPLE) ir daugiašalių (MULTI) informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo programų, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, finansavimui gauti.

Potencialūs paramos gavėjai paraiškas turės pateikti elektroniniu būdu. Informaciją apie paskelbtus kvietimus teikti paraiškas bei nuorodą į paraiškų teikimo portalą galima rasti EK Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos (REA) interneto svetainėje. Kvietimai teikti paraiškas yra EK Finansavimo ir konkursų portale, čia bus pildomos ir pateikiamos paraiškos: paprastosioms programoms ir daugiašalėms programoms.  

Lietuvos pareiškėjų įgyvendinamas paprastąsias (SIMPLE) programas administruoja Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.  

Europos Komisija potencialiems pareiškėjams organizuoja Info dienas

2024 m. sausio 18 d. Europos Komisija planuoja paskelbti kvietimą teikti paraiškas žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo programų finansavimui gauti. Potencialūs paramos gavėjai paraiškas turės pateikti elektroniniu būdu. Informaciją apie paskelbtą kvietimą teikti paraiškas bus galima rasti EK Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos (REA) interneto svetainėje  bei VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros (nuo 2024 m. sausio 1 d. Agentūros teises ir pareigas perima Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos) interneto svetainėje. Paraiškas bus galima teikti iki 2024 m. gegužės 14 d.

EK, siekdama geriau informuoti potencialius pareiškėjus apie būsimąjį kvietimą teikti paraiškas bei supažindinti juos su 2024 m. darbo programa, 2024 m. sausio 31 d. - vasario 1 d. organizuos Info dienas, žr. informaciją apie Info dienas REA interneto svetainėje. Renginyje  galima dalyvauti tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu. Info dienose bus pristatyti sėkmingai įgyvendintų programų pavyzdžiai, įvairi paraiškų teikimui aktuali informacija. Registracija į Info dienas bus pradėta sausio mėnesį.

Primename, jog Lietuvos pareiškėjų įgyvendinamas paprastąsias (SIMPLE) programas administruoja VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra.

Baltijos gėrimų pramonės aljansas pakartotinai skelbia konkursą informavimo ir skatinimo kampanijos Kinijoje priemonėms įgyvendinti

Baltijos gėrimų pramonės aljansas (juridinio asmens kodas: 302413901, buveinės adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius, Lietuva) skelbia konkursą siekiant atrinkti įgyvendinančius subjektus programos „Kinijai skirta informavimo ir pardavimo skatinimo kampanija „Europos spalvos“ apie Europoje gaminamą midų ir putojantį vyną su vyninių vynuogių veislių nuoroda“ priemonių (komunikacijos paslaugos, renginių organizavimo paslaugos, reklaminės paslaugos prekybos vietose) įgyvendinimui. Pasiūlymai turi būti pateikti raštu registruotu laišku ar įteikiant asmeniškai iki vokų atplėšimo, kuris įvyks 2024 m. sausio 16 d. 10:30 val. (Lietuvos laiku) adresu Šarkų g. 25, LT-01214 Vilnius, Lietuva. Dėl konkurso dokumentų ir kitos informacijos prašome kreiptis į Baltijos gėrimų pramonės aljansą: info@abbi.lt, tel. +370 698 41701, adresas Šarkų g. 25, LT-01214 Vilnius, Lietuva.

Europos Komisija patvirtino Lietuvos pareiškėjo paprastosios (SIMPLE) programos paraišką

Skubame pasidalinti gera žinia - Europos Komisija (EK) 2023 m. lapkričio 10 d. priėmė sprendimą skirti finansavimą Lietuvos paukštininkystės asociacijos (LPA) paraiškai, pateiktai žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo paprastųjų (SIMPLE) programų atrankai. Su EK sprendimu galima susipažinti čia

LPA programos produktas – paukštiena (šviežia, atšaldyta ir užšaldyta), programos trukmė – 3 metai, programa bus įgyvendinama Lietuvoje ir Latvijoje.

Linkime Lietuvos paukštininkystės asociacijai sėkmingai įgyvendinti programą.

Primename, jog Lietuvos pareiškėjų įgyvendinamas paprastąsias (SIMPLE) programas administruoja VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (nuo 2024 m. sausio 1 d. Agentūros teises ir pareigas perima Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos).

Priedai: https://www.zua.lt/media/file/Teisine-informacija_ES/1_LT_annexe_acte_autonome_nlw_part1_v1%20-%202023-11-13T130404.089.pdf

 

Europos Sąjungos žemės ūkio skatinimo politikos naujienos

Šį mėnesį vykusiuose Europos Komisijos (EK) bendrosios žemės ūkio rinkų organizavimo politikos skatinimo komiteto posėdžiuose buvo pritarta ES šalių narių balsų dauguma:

 - sprendimui skirti finansavimą EK atrinktoms šiemet pateiktoms paprastosioms (SIMPLE) informavimo ir pardavimo skatinimo programoms žemės ūkio ir maisto sektoriuje. Šio tipo Lietuvos pareiškėjų ES vidaus rinkoje arba trečiosiose šalyse įgyvendinamų programų vykdymą administruoja VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (Agentūra). Oficialų sprendimą dėl finansavimo skyrimo nurodytoms programoms EK planuoja priimti 2023 m. lapkričio 6 d. Tarp patvirtintų paprastųjų (SIMPLE) programų yra ir Lietuvos pareiškėjo pateikta programa. Agentūra, gavusi iš EK oficialų sprendimą dėl patvirtintų paprastųjų (SIMPLE) programų, nedelsdama informuos pareiškėją apie EK sprendimą;

 - informavimo ir pardavimo skatinimo priemonių žemės ūkio ir maisto sektoriuje 2024 metų darbo programos projektui. Netrukus EK oficialiu sprendimu patvirtins šią programą ir 2024 m. pradžioje paskelbs kvietimą teikti paraiškas., Jo metu ES šalių pareiškėjai, vadovaudamiesi minėta programa, galės teikti paraiškas programų finansavimui gauti.

Baltijos gėrimų pramonės aljansas skelbia konkursą informavimo ir skatinimo kampanijos priemonėms Kinijoje

Baltijos gėrimų pramonės aljansas (juridinio asmens kodas: 302413901, buveinės adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius, Lietuva) skelbia konkursą siekiant atrinkti įgyvendinančius subjektus programos  „Informavimo ir skatinimo kompanija „Europos spalvos“, skirta Europoje gaminamo midaus ir putojančio vyno su vyninių vynuogių veislių nuorodomis Kinijoje“ priemonių (komunikacijos paslaugos, renginių organizavimo paslaugos, reklaminės paslaugos prekybos vietose) įgyvendinimui.

Pasiūlymai turi būti pateikti raštu registruotu laišku ar personaliai įteikiant iki vokų atplėšimo, kuris įvyks 2023 m. spalio 31 d. 10:30 val. (Lietuvos laiku) adresu Šarkų g. 25, Vilnius LT-01214 , Lietuva. 

Dėl konkurso dokumentų ir kitos informacijos prašome kreiptis į Baltijos gėrimų pramonės aljansą: info@abbi.lt, tel. +370 698 41701, adresas Šarkų g. 25, Vilnius LT-01214, Lietuva.

Atnaujintos paprastųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (Agentūra), atsižvelgdama į sukauptą paprastųjų (SIMPLE) informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo programų administravimo patirtį, papildė paskelbtas rekomendacijas dėl paprastųjų (SIMPLE) programų vykdymo bei ataskaitų teikimo. Atnaujintose rekomendacijose – papildoma informacija apie tinkamus vaizdinius įrodymus, kurie leis Agentūrai įsitikinti, kad programos priemonės įgyvendintos taip, kaip aprašyta paprastojoje (SIMPLE) programoje.

Rekomendacijos atnaujinamos nuolat, kad pareiškėjai turėtų aktualų pagalbinį įrankį, padedantį užtikrinti sklandų paprastųjų programų vykdymą. Su atnaujintomis rekomendacijomis galima susipažinti čia

Laukiame svarbių Europos Komisijos posėdžių

Šį spalį numatyti du Europos Komisijos (EK) bendrosios žemės ūkio rinkų organizavimo politikos skatinimo komiteto posėdžiai. Jų metu bus pristatyti ir aptarti EK sprendimo projektai bei vyks balsavimai dėl: 
   - atrinktų finansuoti 2023 metais pateiktų paprastųjų (SIMPLE) informavimo ir pardavimo skatinimo programų žemės ūkio ir maisto sektoriuje. Šio tipo programas, kurias įgyvendina Lietuvos pareiškėjai ES vidaus rinkoje arba trečiosiose šalyse, administruoja VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (Agentūra);
    - parengtos 2024 metų informavimo ir pardavimo skatinimo priemonių žemės ūkio ir maisto sektoriuje darbo programos. Po šios programos patvirtinimo, EK 2024 m. pradžioje paskelbs kvietimą teikti paraiškas. ES šalių pareiškėjai, vadovaudamiesi minėta programa, 2024 metais galės teikti paraiškas programų finansavimui gauti.

Laukiame 2024 metų darbo programos paskelbimo

Europos Komisija (EK) planuoja šių metų pabaigoje patvirtinti 2024 m. informavimo ir pardavimo skatinimo priemonių žemės ūkio ir maisto sektoriuje darbo programą. Šiuo metu ruošiamas darbo programos projektas, dėl kurio rudenį vyks EK ir Europos Sąjungos (ES) šalių narių atstovų diskusijos.

Kokie pasikeitimai numatomi 2024 metais lyginant su 2023 metų darbo programa? Pavyzdžiui, planuojama 3 mln. eurų padidinti paprastosioms (SIMPLE, būtent šio tipo Lietuvos pareiškėjų programas administruoja VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra) programoms numatomą skirti biudžetą ir šias papildomas lėšas įtraukti į trečiosiose šalyse (t. y. ne ES šalyse) planuojamų įgyvendinti programų biudžetą. Iš viso 2024 m. SIMPLE programoms numatyta skirti 92 mln. eurų. Atitinkamai 3 mln. eurų siūloma sumažinti daugiašalių programų (MULTI, šias programas administruoja EK) biudžetą. 2024 m. iš viso MULTI programoms bus skiriama 84,4 mln. Eur.

Ankstesnis 1 2 3 ... 5 Sekantis
  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

ŽEMĖS ŪKIO AGENTŪRA prie Žemės ūkio ministerijos
Direktorius Jonas Balkevičius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@zua.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
 
 
X