Lėšos veiklai viešinti

Lėšos veiklai viešinti

Agentūros (įm.kodas 304894892) veikloms viešinti skirtos lėšos laikotarpiu nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31

Vykdoma, pagal LRV 2003-04-18 nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.10 papunktį  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.209540/asr

 

  Prenumeruoti naujienas

Biudžetinė įstaiga Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Gedimino pr. 19, 01103 Vilnius
Tel. +370 616 46910
El. paštas info@zua.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

 

X