Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų sąrašas

Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų sąrašas

Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų sąrašas – tai internete skelbiamas sąrašas, į kurį pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro nustatytus atrankos kriterijus įtraukiami ūkių konsultavimo paslaugas teikiantys subjektai, neturintys interesų konfliktų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai galėtų paveikti jų gebėjimą nešališkai atlikti profesines pareigas. 

Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų sąrašas (atsisiųsti)

Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų suteiktų paslaugų kokybės vertinimo ANKETA (pildyti)

Konsultantų įtraukimo į nepriklausomų žemės ūkio konsultantų sąrašą tvarką reglamentuoja 2023 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-72 „Dėl Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintas Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų sąrašo sudarymo tvarkos aprašas, kuris taip pat nustato konsultantų įsipareigojimus, konsultantų pašalinimo sąlygas, suteiktų paslaugų kokybės vertinimo tvarką, siekiant gauti paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencines priemones ir (ar) nacionalinę paramą iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos administruojamų programų, jei toks reikalavimas yra nustatytas.

Teisinis reglamentavimas

Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų sąrašo sudarymo tvarkos aprašas ir priedai:

Konsultantai į Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų sąrašą atrenkami konsultuoti pagal šias sritis:
5.1. Augalininkystė;
5.2. Gyvulininkystė;
5.3. Miškininkystė;
5.4. Žuvininkystė;
5.5. Žemėtvarka;
5.6. Asmeninis ūkininko ar miško valdytojo tobulėjimas ir jo  ūkio vystymasis.

Vadovaudamasi Aprašu ir kitais teisės aktais Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos vykdo asmenų, siekiančių tapti nepriklausomais žemės ūkio konsultantais, atitikties žemės ūkio ministro nustatytiems kriterijams vertinimą, sudaro nepriklausomų žemės ūkio konsultantų sąrašą ir priima sprendimą dėl šių konsultantų šalinimo iš šio sąrašo.

Konsultantų įtraukimo į nepriklausomų žemės ūkio konsultantų sąrašą tvarkos atmintinė

Dėl papildomos informacijos kreiptis:

Mokymų organizavimo skyriaus specialistė Neringa Janušauskienė , tel. + 370 618 41969, el. paštas: n.janusauskiene@zua.lt

Mokymų organizavimo skyriaus specialistė Jūratė Spruntulienė, tel. + 370 611 08188, el. paštas: j.spruntuliene@zua.lt

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

ŽEMĖS ŪKIO AGENTŪRA prie Žemės ūkio ministerijos
Direktorius Jonas Balkevičius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@zua.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
 
 
X