Naujienos

Privalomus mokymus baigė 96 jaunieji ūkininkai

Šiemet per pirmus metų mėnesius privalomus mokymus baigė ir Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimus išviso gavo 96 jaunieji ūkininkai: sausio mėn. - 32 jaunieji ūkininkai, vasario mėn. - 64 jaunieji ūkininkai. Paskutinį praėjusių metų mėnesį tokių ūkininkų skaičius pasiekė rekordą –  išduoti net 108 pažymėjimai. 

Jaunieji ūkininkai, gavę paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ ir neturintys profesinio arba aukštojo žemės ūkio srities išsilavinimo,  yra įpareigoti per 36 mėnesius (nuo sprendimo skirti paramą dienos) išklausyti 160 akademinių valandų nustatytus mokymo modulius. Iš jų privalomi mokymo kursai sudaro 62 akademines valandas, o 98 akad. val. – pasirenkamieji. Apie organizuojamus mokymo kursus informaciją galite rasti Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinėje sistemoje.

Startuoja 2024 m. Šviečiamoji gyvulininkystės programas vaikams ir jaunimui

Kviečiame ugdymo įstaigas nuo 2024 m. vasario 1 d. iki vasario 23 d. teikti paraiškas dalyvauti 2024 m. Šviečiamojoje gyvulininkystės programoje. 

Žemės ūkio ministerija ir Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (Agentūra) įgyvendina Šviečiamąją gyvulininkystės programą (Programa), kurios tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste. 

Įgyvendinant Programą vaikai ir jaunimas bus supažindinti su:

  • visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais, saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis;
  • darnios gyvulininkystės principais (gyvūnų gerove, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimu, aplinkosaugos ir ekologijos principais ūkiuose, ūkių modernizavimu ir skaitmenizavimu, tvariu maisto vartojimu ir atliekų tvarkymu, švaria energetika ir kt.) įgyvendinant tvaraus ekonomikos augimo strategiją – Europos žaliąjį kursą;
  • gyvulininkystės specialistų rengimu bei darbo šioje srityje galimybėmis.

Parama konsultacijoms: atviresnė ir ūkininkams palankesnė sistema

Siekiant žengti koja kojon su naujovėmis, žemės ūkio sektoriaus dalyviai neišsiverčia be konsultavimo paslaugų. Jų teikėjai visą sausio mėnesį gali prašyti paramos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (SP) intervencinę priemonę „Konsultavimo paslaugos“. O sausio 29 d. – vasario 29 d. bus laukiama konsultavimo paslaugų gavėjų paraiškų.

Kas gali prašyti paramos?

Parama konsultavimo paslaugoms buvo viena populiariausių praėjusiu finansiniu laikotarpiu, tad, tikėtina, kad prasidėjus ir naujajam programavimo laikotarpiui nebus stokojama pareiškėjų aktyvumo. Šiam paraiškų teikimo etapui pagal SP intervencinę priemonę „Konsultavimo paslaugos“ skirta 700 tūkst. Eur.

Konsultavimo paslaugų teikimo valandos fiksuotasis įkainis – 58 Eur be PVM. O paramos suma vienam konsultacijų paslaugos gavėjui 2023–2027 m. – 2 tūkst. Eur be PVM.

Moksleivių pažintis su žuvimis: įgytos žinios virsta kūrybiniais darbais

Kaip kalbėti apie akvakultūrą pradinukams ir vyresniems moksleiviams, kad jie įsitrauktų, domėtųsi ir skatintų šia sritimi domėtis kitus – sėkmės formulę prieš šešerius metus atrado Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ organizatoriai. Kasmet programoje dalyvauja per tūkstantį moksleivių, kurie ne tik klauso specialistų paskaitų, vyksta į išvykas ar atlieka užduotis, bet ir kuria bei su mokyklų bendruomenėmis dalijasi savo žiniomis.

Derina teoriją ir praktiką

Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ (Programa) tikslas – skatinti Lietuvos ūkiuose išaugintų žuvų vartojimą, supažindinti moksleivius su verslo ar karjeros galimybėmis akvakultūros sektoriuje, vyresnius moksleivius paskatinti aktyviau rinktis studijuoti Akvakultūros technologijas. Programos dalyviai – 1–4 klasių ir 5–8 klasių moksleiviai – apie akvakultūrą ir Lietuvos vandens telkiniuose gyvenančias žuvis sužino dalyvaudami pažintinėse pamokose: jiems specialiai parengtos knygelės, o savo žiniomis su mokiniais dalijasi akvakultūros srities žinovai dr. Justas Dainys ir Eglė Jakubavičiūtė.

Populiari programa sudomina vis daugiau pedagogų – pagyrų jai negaili ir vaikų smalsumo sužavėti tėvai

Mokytojai, pirmąsyk dalyvavę Šviečiamosios gyvulininkystės programoje (Programa), tvirtina: šią patirtį mielai pakartotų, kasmet nemažai tą ir daro – prisijungia patys arba kviečia kolegas. Žemės ūkio ministerijos ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros (Agentūra) iniciatyva įgyvendinama Programa ypatinga ne tik tuo, kad skirtingo amžiaus vaikus supažindina su gyvulininkyste ir ūkiniais gyvūnais, bet ir tuo, kad suvienija mokyklų bendruomenes – į veiklas įsitraukia ne tik vaikai ir pedagogai, bet ir tėvai.

Kasmet Programoje dalyvaujančias mokyklas ar darželius pasiekia metodinė medžiaga, pratybų knygelės, edukacinė vaizdo medžiaga, kuri palengvina pedagogų darbą, vaikai lengviau įsisavina žinias apie ūkiuose auginamus gyvulius ir paukščius, jų teikiamą naudą žmonėms. Programoje kasmet dalyvauja 40 Lietuvos mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų. 
 

Paskelbti 2023 m. Šviečiamosios gyvulininkystės programos kūrybinių darbų konkurso „Gyvulininkystė ir MES“ nugalėtojai!

Šviečiamosios gyvulininkystės programos kūrybinių darbų konkursas „Gyvulininkystė ir MES“ baigėsi. Kūrybinių darbų atrankos komisija iš 25 konkursui pateiktų kūrybinių darbų atrinko geriausius. Komisiją sudarė Žemės ūkio ministerijos bei VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros specialistai.

Išrinkti 1–3 vietų laimėtojai pagal modulius, kuriems bus įteiktos padėkos ir prizai:

I MODULIS (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų grupės)
1 vietos laimėtojas: Alytaus lopšelis-darželis „Vyturėlis“;
2 vietos laimėtojas: Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“;
3 vietos laimėtojas: Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“.
II MODULIS (1–4 klasių mokiniai)
1 vietos laimėtojas: Kauno r. Vilkijos gimnazija;
2 vietos laimėtojas: Kėdainių r. Šėtos gimnazija;
3 vietos laimėtojas: Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija.

Skelbiami Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ 2022 – 2023 mokslo metų kūrybinių darbų nugalėtojai

Spalio 16 d. įvyko Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ (Programa) 2022 – 2023 mokslo metų dalyvių kūrybinių darbų vertinimo komisijos posėdis. Jo metu buvo įvertinti dalyvių pateikti kūrybiniai darbai bei patvirtinti I – III vietų nugalėtojai.

Programos įgyvendinimo metu dalyviai – pradinių bei 5–8 klasių moksleiviai – turėjo galimybę dalyvauti įvairiose veiklose, skirtose pažinti akvakultūrą, susipažinti su žuvų auginimu, priežiūra, daugiau sužinoti apie karjeros galimybes akvakultūros sektoriuje. Programos įgyvendinimo pabaigoje moksleiviai pakviesti dalyvauti kūrybinių darbų konkurse, kur pademonstravo įgytas ir įtvirtintas žinias.

Kūrybiniai darbai varžėsi pagal skirtingas temas

Programos dalyviai galėjo pateikti kūrybinius darbus pagal keturias temas:  menas, mityba ir maisto ruošimas, mokslas ir technologijos bei komunikacija.

Programos „Išauginta ES“ 2022-2023 mokslo metų dalyviai kviečiami dalyvauti kūrybinių darbų konkurse 

Konkurso tikslas – pademonstruoti bei įtvirtinti Programos dalyvių turimas ir Programos įgyvendinimo metu įgytas žinias apie akvakultūros sektorių, Lietuvos akvakultūros ūkiuose išaugintus žuvininkystės produktus, akvakultūros sektoriaus profesiją bei verslo ir karjeros galimybes. 

Konkurse gali dalyvauti tik 2022-2023 m. Programos dalyviai pagal amžiaus grupes:
⦁    1–4 klasių mokinių grupės; 
⦁    5–8 klasių mokinių grupės.

Kaip dalyvauti konkurse?

Konkurso dalyviai užpildo paraišką (1 priedas), sutikimą dėl asmens duomenų apsaugos (2 priedas) ir parengia kūrybinį darbą pagal vieną, kelias arba visas pasirinktas kūrybinių darbų temas (kūrybinių darbų, pateiktų  konkursui, skaičius nėra ribojamas, tačiau kiekvienas darbas atskirai gali būti pateiktas tik pagal vieną temą).

Patvirtinti nauji 2023-2024 mokslo metų Pažintinės žuvininkystės programos dalyviai

Šiemet VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (Agentūra) sulaukė 90 paraiškų dalyvauti Pažintinės žuvininkystės programoje „Išauginta Europos Sąjungoje“ (Programa). Pateiktos paraiškos buvo įvertintos, o spalio 4 d. Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos ugdymo įstaigos, kurių moksleiviai 2023 – 2024 mokslo metais dalyvaus Programos veiklose (sąrašas apačioje).

„Džiugina, kad kiekvienais metais stebime didėjantį susidomėjimą Pažintine žuvininkystės programa. Šie metai ypatingi, nes iš visų pateiktų paraiškų dalyvauti Programoje net 30 proc. yra  naujos ugdymo įstaigos – dar niekada nedalyvavusios Programos veiklose. Tai tik patvirtina, kad Programa mokiniams yra įdomi ir reikalinga. Dalyvaujant įvairiose Programos veiklose, dalyviai turi galimybę plačiau pažinti povandeninį pasaulį, susipažinti su akvakultūra ir jos svarba, prisiminti sveikos mitybos principus ir žuvies produktų svarbą bei naudą žmogaus organizmui, pademonstruoti įgytas žinias kūrybiniais darbais“, – mintimis dalijasi Agentūros Mokymų organizavimo skyriaus vedėjas Alvydas Grigaliūnas.
 

Kviečiame programos dalyvius dalyvauti kūrybinių darbų konkurse „Gyvulininkystė ir MES“!

Kūrybinių darbų konkurso tikslas – pademonstruoti bei įtvirtinti Šviečiamosios gyvulininkystės programos (Programa) dalyvių turimas ir Programos įgyvendinimo metu įgytas žinias apie gyvulininkystę. Programos dalyviai kviečiami kūrybiniais darbais atskleisti tradicinės krašto gyvulininkystės ypatumus, naudą ir svarbą. Dalyvių darbuose turi atsispindėti bent viena tradicinės gyvulininkystės šaka: pieninė ir mėsinė galvijininkystė, kiaulininkystė, paukštininkystė, arklininkystė, avininkystė, ožkininkystė, kailinė žvėrininkystė, triušininkystė ar bitininkystė.

Konkurso dalyviai

Konkurse gali dalyvauti tik 2023 m. Programos dalyviai.

Kaip dalyvauti konkurse?

Konkurso dalyviai užpildo (Word formatu) paraišką aprašydami savo kūrybiniu darbus, susijusius su Programos įgyvendinimu (apibendrinta medžiaga apie savarankiškai organizuotus renginius, išvykas, bendri klasės / grupės kurti piešiniai, foto koliažai, knygutės, spektakliai, vaizdo filmukai, viktorinos, parodos, vizualizacijos ar kt.). Prie paraiškos pridedama kūrybinio darbo vizualinė medžiaga (nuotraukos, skaidrės, video medžiaga ar kt.). 

Augalų apsauga: Kas tai – IKOK ir kodėl svarbu jos laikytis?

IKOK – tai augalų apsaugos nuo kenkėjų tam tikrų metodų įvertinimas ir parinkimas, ekonomiškai ir ekologiškai pagrįstas augalų apsaugos produktų (toliau – AAP) ir kitų priemonių naudojimas, siekiant sustabdyti kenksmingųjų organizmų populiacijos vystymąsi, mažinti riziką žmonių sveikatai ir aplinkai, išauginti sveikus augalus ir kuo mažiau pažeisti ekosistemas. Taikant IKOK, pirmenybė teikiama necheminiams augalų apsaugos metodams, jei jie apsaugo nuo kenkėjų ir (ar) juos sunaikina. Be to,  kruopščiai išnagrinėjami visi galimi kontrolės būdai ir AAP naudojami tik tuomet, kai kitos priemonės neužtikrina pakankamos kenkėjų kontrolės. Tinkamai parenkant ir naudojant IKOK priemones AAP liekanų maiste, pašaruose ir aplinkoje būna mažiau, gerėja pusiausvyra tarp ekosistemų.

Kuo remiantis ir kas privalo reikalavimų laikytis?

IKOK  reikalavimai nenauji, jie įtvirtinti 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) Nr. 2009/128/EB, nustatančioje Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiai naudoti  pesticidus.  Direktyvoje nustatyta, kad IKOK bendrųjų principų Europos Sąjungos valstybių profesionalieji AAP naudotojai turi laikytis nuo 2014 m.

Moksleivių pažintis su žuvimis – dar vertingesnė: vaikai savo žiniomis prisideda sprendžiant opias ekologijos problemas

Pažintinė žuvininkystės programa „Išauginta Europos Sąjungoje“ – dar vienas šiuolaikiškas būdas vaikus ne tik supažindinti su vis populiarėjančia akvakultūra, mūsų šalies vandens telkiniuose gyvenančiomis žuvimis, bet ir priminti, kodėl svarbu ne tik iš gamtos imti, bet ir duoti, atsakingai joje elgtis bei kaip kiekvienas moksleivis gali prisidėti spręsdamas ypač opias gamtos taršos ir ekologijos problemas. 

Svarbus kiekvieno indėlis

„Šeimoje visi sutariame gyvendami po vienu stogu: nemėtome šiukšlių, maisto, nes suprantame, jog tai negerai. Kaip gyvename su šeima, taip darniai sutarti galime ir su visa aplinka: paukščiais, augalais, vabalais, žuvimis. Kalbant su vaikais tvarumo tema, būtina akcentuoti, kodėl svarbu gamtoje nepalikti šiukšlių, rusenančių laužų, kas yra ekologija“, – pabrėžė ekologė Edita Medeina. Pašnekovės žodžiais, pastaruoju metu itin daug dėmesio skiriama užtvankų problemoms.

Ankstesnis 1 2 3 ... 10 Sekantis
  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

ŽEMĖS ŪKIO AGENTŪRA prie Žemės ūkio ministerijos
Direktorius Jonas Balkevičius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@zua.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
 
 
X