Mokymo programos

Žemės, miškų, maisto, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymo programų rengimo bendrųjų reikalavimų aprašas ir sąvado sudarymo taisyklės (toliau – aprašas) reglamentuojama žemės, miškų, maisto, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių neformaliojo suaugusiųjų švietimo papildomų kompetencijų įgijimo mokymo programų rengimo, vertinimo, atnaujinimo ir registravimo tvarką, bei sąvado (toliau – sąvadas) sudarymo ir duomenų naudojimo tvarką. Aprašo nuostatos galioja paraiškoms, pateiktoms po 2023 m. vasario 15 d. patvirtinto žemės ūkio ministro įsakymo Nr. 3D-85.
Aprašo nuostatos yra privalomos rengiant, vertinant ir (arba) vykdant teisės aktuose, reglamentuojančiuose žemės, miškų, maisto, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių privalomus mokymus, numatytas mokymo programas (Ūkininkavimo pradmenų, Augalų apsaugos produktų platintojų, Augalų apsaugos produktų platintojų kvalifikacijos tobulinimo, Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų, Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų kvalifikacijos tobulinimo, Pieno supirkėjų mokymo, Pieno supirkėjų kvalifikacijos tobulinimo, Ūkinių, išskyrus arklinių šeimos, gyvūnų ženklinimo ir registravimo, Šviežių vaisių ir daržovių kokybės vertinimo reikalavimų) (toliau – privalomos mokymo programos), taip pat rengiant, vertinant ir vykdant mokymo programas pareiškėjams, gaunantiems Europos Sąjungos ir (ar) nacionalinę paramą iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos administruojamų programų.
Mokymo programą gali rengti įstaigos, turinčios teisę vykdyti formalųjį ir (ar) neformalųjį suaugusiųjų švietimą. Privalomas mokymo programas rengia Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. 
Su Žemės, miškų, maisto, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymo programų rengimo bendrųjų reikalavimų aprašo ir sąvado sudarymo taisyklėmis galite susipažinti čia.

Pareiškėjai, teikiantys paraiškas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę  priemonę „Mokymai ir įgūdžių įgijimas“, mokymo programas galės rengti pagal 20 mokymų temų.
Su Žemės ūkio ministerijos Žemdirbių švietimo, konsultavimo priemonių, žemės ūkio parodų ir mokslinių tyrimų atrankos komiteto patvirtintomis temomis galite susipažinti čia.

Žemės, miškų, maisto, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymo programos skelbiamos Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinėje sistemoje (ŽMIKIS)

Žemės, miškų, maisto, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių neformaliojo suaugusių švietimo mokymo programų kokybės vertinimą atlieka Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos vadovaudamasi Mokymų kokybės vertinimo tvarkos aprašu 1priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas 5 priedas

Mokymų dalyvius taip pat kviečiame įvertinti mokymus užpildant ANONIMINĘ MOKYMŲ KOKYBĖS VERTINIMO ANKETĄ

Dėl papildomos informacijos kreiptis:

Mokymų organizavimo skyriaus specialistė Jūratė Spruntulienė, tel. + 370 611 08188, el. paštas: j.spruntuliene@zua.lt

 

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

ŽEMĖS ŪKIO AGENTŪRA prie Žemės ūkio ministerijos
Direktorius Jonas Balkevičius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@zua.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
 
 
X