Jaunųjų ūkininkų mokymas

Informacija jauniesiems ūkininkams

Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimo išdavimas

Jaunieji ūkininkai, gavę paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ ir neturintys profesinio arba aukštojo žemės ūkio srities išsilavinimo, per 36 mėnesių laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą dienos turi išklausyti 160 akademinių valandų nustatytus mokymo modulius pagal Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą (kodas 296162026).

Privalomosios keturios mokymo programos (iš viso 62 akad. val.):

  1. Paramos sąlygų reikalavimai (buvusi mokymo programa Kompleksinės paramos reikalavimai), 10 ak. val., kodas 296162023.
  2. Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas, 18 ak. val., kodas 296185007.
  3. Aplinkosauga ir tręšimo planavimas, 10 ak. val., kodas 296185010.
  4. Ekonominės (ūkinės) veiklos planavimas ir finansavimo galimybės, 24 ak. val., kodas 396131406.

Pasirenkamieji mokymo kursai (iš viso 98 akad. val.):

  1. Gyvulininkystės srities mokymo kursai (ne mažiau kaip 8 akad. val. mišrių ir gyvulininkystės krypties ūkių ūkininkams).
  2. Augalininkystės srities mokymo kursai (ne mažiau kaip 8 akad. val. augalininkystės krypties ūkių ūkininkams).
  3. Kiti mokymo kursai, patvirtinti Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ar parengti kitų rengėjų, bet susiję su ūkininko ūkio veikla.

Kursų  laikas, vieta ir kita informacija skelbiama projektus vykdančių institucijų bei Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėse.

Dėl pažymėjimo išdavimo

Išklausius Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos privalomuosius modulius (62 akad. val.) ir pasirenkamas 98 akad. val., prašymą kartu su pažymėjimų kopijomis bei asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija reikia atsiųsti į Žemės ūkio agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (I. Kanto g. 23, 44296 Kaunas) arba el. paštu i.ozekauskaite@zua.lt

Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. 3D-67 „Dėl mokymo pagal jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos“
Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašas

Daugiau informacijos

Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Mokymų organizavimo skyriaus specialistė Ignė Ožekauskaitė el. paštas info@zua.lt tel. Nr. +370 640 69001

Prašome atkreipti dėmesį, kad paslaugų ir prekių teikėjų, kurių tiesioginė pirminė veikla ne mokymo ir konsultavimo paslaugų teikimas žemės ūkio subjektams, papildomos kvalifikacijos tobulinimo valandos neužskaitomos.

Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo komisijos posėdis vyks 2024 m. balandžio 29 d.

PRAŠYMO FORMĄ GALITE ATSISIŲSTI ČIA

 

 

 

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

ŽEMĖS ŪKIO AGENTŪRA prie Žemės ūkio ministerijos
Direktorius Jonas Balkevičius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@zua.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
 
 
X